Metro Carrier Transport

Relatert

nLogic samarbeider med Infinera og leverer optiska nettløsninger (DWDM) for en rekke applikasjoner, som vi samlet kaller Metro Carrier Transport.

Disse løsningene kan være basert på å sammenkoble kontor og datasenter innen en by eller region (80km-1500km), være komplekst meshede multi-service optisk access og aggregeringsnett som inkluderer fjærn-tilkoblete optiske add-drop mux-noder (ROADM), samt inkludere integrert support for både Layer 1 og Layer 2.

nLogic har lang erfaring og ekspertise innen regionale DWDM-nett. Vii baserer våre løsninger på teknologi og produkter fra Infinera, som vi har vært partner med siden 2012, og hvor vi har gold-partner status, samt Smartoptics.

Infinera-XTM-nlogic
 

Infinera XTM
Dette er det opprinnelige Transmode-linjesystemet. 

  • Chassisbasert, 1U, 3U eller 11U. 
  • 100% fleksibelt, kort som støtter alle mulige protokoller og hastigheter, mix and match
  • Støtter "ubegrenset" med avstander (avhengig av linjeoptikk og forsterkere osv).
  • Støtter ikke flex-grid og superchannels
  • Brukes der man trenger mer fleksiblitet enn de overstående løsningene gir. 
  • Brukes mer typisk i ISP-nett ol. enn i datasenter interconnect, men en 1U XTM kan til en viss grad sammenlignes med en Groove
 
DCP-R-22

 

 

Smartoptics DCP-R

Neste generasjons ROAMD-plattform. DCP-R-familien støtter stort sett alle ROADM-baserte netttverks-topologier. Den åpne og disaggregerte arkitekturen, gjør det mulig for brukeren å fritt velge hvilke nettverkskomponenter som den skal basere sitt nett på.