Juniper Networks

Robuste og fleksible nettverksløsninger med høy ytelse.

Om Juniper Networks

Juniper Networks er en ledende leverandør av nettverksløsninger og produkter som rutere, svitsjer, programvare for nettverksadministrasjon, sikkerhetsprodukter og programvaredefinert nettverksteknologi. Ved å utfordre kompleksiteten i dagens teknologiske virkelighet, driver Juniper fram innovative nettverksløsninger i samfunnskritiske sektorer.

Hvorfor Juniper Networks

Junipers nettverksløsninger hjelper virksomheter med fornyet konkurransekraft i en verden i rask endring. Juniper tror på kostnadseffektive og fleksible løsninger som forenkler hverdagen. Det gjør vi også. 

Vårt samarbeid med Juniper Networks

Vi er sertifisert som Norges eneste Juniper Elite Plus partner. Dette er et kvalitetsstempel som gis til partnere som har det høyeste nivået av kunnskaper om Junipers løsninger og produkter. Vi skal til enhver tid ha de aktuelle sertifiseringene hos våre utvalgte teknologipartnere, slik at kundene kan være trygge på at vi alltid kan bistå med det som trengs. 

Vårt samarbeid med ledende teknologipartnere, og fokuset på skreddersydde leveranser fra design til optimalisering, gjør at du får tilgang til alt du trenger under samme tak. Vi leverer komplette løsninger. Gjennom erfaring og kompetanse kan vi utvikle og levere optimale nettverks- og datasenterløsninger for din virksomhet.