Paragon Active Assurance

Paragon Active Assurance er en programmerbar, aktiv test- og overvåkingsløsning for fysiske, hybrid- og virtuelle nettverk.

Hva er Paragon Active Assurance?

Paragon Active Assurance er en programmerbar, aktiv test- og overvåkingsløsning for fysiske, hybrid- og virtuelle nettverk. I motsetning til passive overvåkingsmetoder bruker Paragon Active Assurance aktiv, syntetisk trafikk for å verifisere applikasjons- og tjenesteaktivitet på tidspunktet for leveransen og gjennom hele dens levetid.

Identifiser, forstå, feilsøke og løse problemer

Paragon Active Assurance benyttes til å identifisere, forstå, feilsøke og løse problemer før sluttbrukerne til og med legger merke til dem.
Denne synligheten for tjenestens ytelse kan bidra til å redusere hendelsenes oppløsningstid med så mye som 50%, noe som resulterer i større tilfredshet og opprettholdelse av sluttbrukere.

Paragon Active Assurance fra Juniper Networks er løsningen du trenger for å automatisk bekrefte at hver tjeneste fungerer når den leveres og fortsetter å fungere gjennom hele levetiden.

Nøkkelegenskaper

  • Gir ende-til-ende innsikt for testing av aktivering, kvalitetsovervåking og feilsøking at tjenester.
  • Lag 2 til lag 7 beregninger tilgjengelig fra én løsning.
  • Åpent API som muliggjør eksterne automatiseringsverktøy, Network Functions Virtualization (NFV) orkestrator og Operations Support Systems (OSS) for ekstern kontroll og overvåking med test agenten fra Paragon Active Assurance.
  • Enkel å distribuere og aktivere, slik at du kan starte i det små og utvide når bedriftens behov øker.
  • Kun programvare og klar for skyen.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål