Support

Vi tilbyr komplett support og vedlikehold på løsninger og utstyr vi selv har installert, uavhengig av hvilken underleverandør vi har benyttet.

Komplett support og vedlikehold

Vi jobber tett med kundene for at vi sammen skal skape best mulige løsninger og resultater. Vi har god tilgjengelighet til enhver tid, både på kompetanse, support og på eventuelle reservedeler. Vi yter kundene maksimal service i alle ledd, akkurat slik vi ønsker det når vi selv er kunder.

Supporthenvendelser

  • Hverdager (08:00 – 16:00): +47 40 61 88 88 (tast 2 for teknisk) / support@nlogic.no
  • Utenom ordinær åpningstid: support@nlogic.no eller vakttelefon (telefonnummeret finner du i supportavtalen)

NB ! Prioritet 1 henvendelser (kritisk) skal varsles både på telefon og email.

1. Send en mail til «support@nlogic.no»

Dette er den metoden som de fleste av våre kunder foretrekker. Det er viktig at emnefeltet i eposten er kort og konsis og på best mulig måte oppsummerer sakens kjerne. Da blir det lettere for alle parter å følge opp saken. Saken opprettes med prioritet «P3 – Normal» men denne kan endres om nødvendig.


2. Registrer saken direkte i nLogic sitt web-baserte Support system

Det er mulig å registrere en supportsak direkte på nLogic sine nettsider ved å gå til «support.nlogic.no». Dette krever at man oppretter en bruker og man kan følge alle saker som er registrert på det firmaet brukeren tilhører (saken opprettes med prioritet P3 – Normal). For kunder med aktiv supportavtaler, se supportavtalen for mer detaljert beskrivelse av hvordan man åpner en support henvendelse via web.


3. Ved hastesaker: åpne sak ved å ringe inn til nLogic Support per telefon

Dersom noe haster eller man ikke har mulighet til å åpne sak på annen måte kan man åpne en support henvendelse ved å ringe inn til nLogic Support på telefon +47 40 61 88 88 (tast 2 for Support). Dette gjelder for henvendelser innenfor normal arbeidstid (kl. 08-16). Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er foretrukket metode.

Dersom man ønsker å endre prioritet på saken gjøres dette ved å gi beskjed til saksbehandler eller ved å ringe inn til nLogic Support på telefon +47 40 61 88 88 (tast 2 for Support).

Henvendelser utenfor normale åpningstider forutsetter at det foreligger en beredskapsavtale som gir tilgang til denne support tjenesten.

Ta ut support- og logfiler fra Juniper produkter

Opplever du et problem med et Juniper produkt vil vi kunne hjelpe deg raskere om du innhenter og laster opp 
følgende informasjon.

For Juniper (Junos) baserte enheter:
> request support information | save /var/tmp/RSI.txt
> file archive compress source /var/log/* destination /var/tmp/logs.tgz

Kopier ut og send oss support- og logfilene. (RSI.txt og logs.tgz)

For innhenting av support- og logfiler for Juniper EX i Virtual Chassis se beskrivelse på Juniper sine sider

Har du spørsmål knyttet til support og service?

Fyll inn skjema nedenfor, så tar vi kontakt med deg for å hjelpe deg med support og service.