BUILDING THE NEW NETWORK

På det tekniske har nLogic en suveren kompetanse på store heterogene miljøer, som vi har i Statens Vegvesen. De har en ekspertise som går langt utover sine egne produkter, og de fungerer dermed som et svært godt supplement til kompetansen vi selv sitter på når løsninger fra flere ulike leverandører skal kobles sammen.

Statens Vegvesen

I løpet av kursdagene har jeg vært i kontakt med deltakerne, og tilbakemeldingene har bare vært positive. Ola oppfattes som en kunnskapsrik og dyktig instruktør, og vi er meget fornøyde med kurset som har blitt gjennomført.

Bergen kommune

Nyheter

Oppsummering: POC Lab Amsterdam 2017

I slutten av september arrangerte nLogic teknisk studietur til Junipers POC Lab i Amsterdam. 

Morten Pedersen 6. okt 17

Juniper Networks Tech Club 2017

En oppsummering med presentasjoner fra Juniper Networks Tech Club 2017. 

nLogic 26. sep 17

PyEZ og endringer med NETCONF

Denne artikkelen er en kommentar og gjennomgang av scriptet PyEZ - interface access port. 

Jonas Lindstad 13. sep 17

Sette opp PyEZ på Debian

PyEZ er ett Juniper-utviklet Python-bibliotek som prater XML-RPC over NetCONF mot Juniper-enheter.

Jonas Lindstad 12. sep 17