Eidsiva Brebånd

Eidsiva bredbånd har vært kunde av nLogic siden 2007, og har fått bistand med design, implementering, opplæring og support 24/7.

Eidsiva bredbånd har vært kunde av nLogic siden 2007, og har fått bistand med design, implementering, opplæring og support 24/7.

Om Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd leverer bredbånd til privat- og bedriftsmarkedet på Østlandet, samt resten av norden, via partnere. Telefoni, tv og sikkerhet er også en del av Eidsiva Bredbånds tilbud. Eidsiva Bredbånd sitt fibernett er det tredje største i Norge. For å være i stand til å levere 45.000 fiberaksesser har Eidsiva Bredbånd behov for gode løsninger som er enkle å drifte. nLogic bidrar i dag med kjernekomponenter i Eidsiva Bredbånds nett, men la oss gå tilbake der samarbeidet startet i 2007.

Eidsiva Bredbånd har samarbeidet med nLogic siden 2007, og utviklet nett og løsninger, der mesteparten av arkitekturen er levert av nLogic. Dette gjelder blant annet løsninger for distribusjon, kjerne- og aksessnett, samt systemstøtte.

MPLS-basert kjernenett


I 2008 etablerte nLogic MPLS-basert kjernenett, bestående av Juniper Networks MX-rutere. Disse har i 2018 blitt oppgradert for å tilfredsstille dagens og fremtidens behov for 100G -transport i kjernenettet. I Metro (Distribusjon/Aggregering) har Eidsiva Bredbånd valgt å benytte Juniper ACX-plattform for å distribuere MPLS transport. I tillegg benyttes Juniper EX switcher og BRAS/BNG. 

Bredbånd til bedriftsmarkedet

Til leveranse av bredbånd til bedriftsmarkedet, har Eidsiva Bredbånd valgt å benytte Juniper EX som aksess-switch. Her er det i hovedsak den vifteløse switchen som benyttes.

Carrier Grade NAT-løsning fra nLogic

I 2013 valgte Eidsiva Bredbånd en Carrier Grade NAT (CGNAT) løsning fra nLogic, basert på A10 Networks teknologi, for å løse utfordringen med mangel på IPv4 adresser. Løsningen ble utvidet i 2016.

nLogic valgt som leverandør av MEF-sertifiserte produkter

Eidsiva Bredbånd ble den første norske bredbåndstilbyderen med MEF Carrier Ethernet 2.0-sertifisering våren 2016. nLogic ble valgt som leverandør av MEF-sertifiserte NID/CPE fra Accedian, og bistod i sertifiseringsprosessen med integrasjon av Accedian i deres eksisterende Juniper kjernenett.

Oppgradering av trådløst nett

Eidsiva Bredbånd leverer internett til alle hytter og eiendommer drevet av Skistar i Trysil. I forbindelse med oppgradering av trådløst nett ble nLogic valgt til å levere Ruckus Wireless trådløse aksesspunkter, sentralisert administrert av Controller, i 2017.

Nytt aktivt optisk WDM transportnett

I 2017-2019 ble nLogic valgt til å levere nytt aktivt optisk WDM-transportnett, basert på 100G/200G fra XTM Serien til Infinera. 

Vi takker Eidsiva Bredbånd for samarbeid og tillit så langt, og ser frem til videre samarbeid i årene fremover. 

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.