Bredbåndsfylket

Bygger nytt høyhastighetsnettverk for alle kommunene i Troms i samarbeid med oss.

Bredbåndsfylket leder an i digitaliseringen av det offentlige – Bygger nytt høyhastighetsnettverk for alle kommunene i Troms.

Bredbåndssatsingen er en av de største felles regionale satsinger – noen gang – i Troms. Med det nye nettverket skal de være best mulig posisjonert for å møte kravene til økt digitalisering i offentlig sektor, og gi en forutsigbar høyhastighets infrastruktur i regionen. Bredbåndsfylket Troms bygger sammen med nLogic nytt 10Gb/s nettverk for alle kommuner og fylkeskommunen i Troms.
Anskaffelsen «Nettverkselektronikk med tilhørende tjenester», startet med dialogkonferanse i mars i år. Prosessen er nå ferdigstilt, og Bredbåndsfylket har valgt nLogic som nettverksleverandør for inntil fire år.

Troms har behov for et nettverk med utvidet kapasitet, økt kvalitet og sikkerhet, som møter dagens og morgendagens krav til digitalisering. Det stilles krav til døgnåpen offentlig forvaltning med tilgjengelighet 24/7/365.
– Helseinstitusjoner kommer til å bli en svært krevende bruker av infrastruktur fordi de er døgnåpne, med høye krav til stabile og sikre fagsystemer. Dette kan løses med fysisk- og logisk redundans, garantert båndbredde og prioriteringer, uttaler daglig leder i Bredbåndsfylket Dag-Kjetil Hansen.

Videregående skoler møter stadig større krav til antall enheter som skal tilkobles, og både undervisning og eksamen digitaliseres.
– I undervisning brukes det audiovisuelle presentasjoner, man kjører delt undervisning med andre skoler over nett, og også eksamen digitaliseres. Det kreves dermed høy kapasitet og robusthet, samt økte krav til sikkerhet, fortsetter Hansen.

Det nye nettverket vil også gi større mulighet for samarbeid på tvers av kommuner, både innad i Troms fylke og med andre deler av landet.
– Den valgte løsningen vil bidra sterkt til økt digitalisering og offentlig fornying i hele regionen, uttaler Hansen.

Bredbåndsfylket stiller høye krav til levetid og sertifiseringer, med målsetning om å bygge og drifte stamnett av høy internasjonal standard i hele Troms, basert på fiber. Det skal utføres tilkoblinger til alle rådhus og fylkeskommunale kontorer og institusjoner, totalt i overkant av 200 lokasjoner. Løsningen fra nLogic er basert på produkter fra Juniper Networks hvor nLogics konsulenter vil bistå med design, rådgivning og kompetanse. Det benyttes routere i kjerne og distribusjonsnettet, samt switcher som CPE i kant og aksess. Trådløst nett var også en del av forespørselen, og her vil nLogic levere en integrert løsning fra Ruckus Wireless.

Frem til i dag har nettverkstjenestene til Bredbåndsfylket blitt levert av 3. part. Målet for anskaffelsen var å etablere et eget nettverk for tjenesteproduksjonen basert på at Bredbåndsfylket selv eier elektronikk og optisk fiber. Målet er nytt design av logisk nett, innkjøp av egnet utstyr samt installasjon og implementasjon av tjenester.
– nLogic tilbød en fremtidsrettet teknologisk løsning med innovative produkter, og synliggjorde meget høy kompetanse under anbudsprosessen. Vi ser frem til et samarbeid med en dynamisk partner som møter forventningene vi har til «å være på» og levere som lovet, uttaler Hansen.

Bredbåndsfylket investerer nå i et nytt nettverk og med Juniper Networks som ny
teknologileverandør.
– Jeg har store forventninger til Junipers teknologi og kompetansen fra nLogic, både med tanke på driftssikkerhet og stabilitet. Sikkerhet og robusthet er viktige bidragsytere til at vi kan levere enda bedre nettverk til alle våre kunder og eiere, uttaler Hansen.


Bredbåndsfylket Troms AS ble etablert i 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden. Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnete innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsettingen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta risiko med et slikt stort utbyggingsprosjekt.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.