Sikkerhet

Relatert

nLogic tilbyr nettverkssikkerhet og sikkerhetsløsninger for service provider-, enterprise- og datasenter kunder. Vårt mål er å gi deg trygghet for at nettverksikkerheten gir tilstrekkelig beskyttelse for dine tjenester.

Moderne nettverkssikkerhet innebærer åpenhet og sikkerhet på en gang. Virtualisering av nettverkslaget, (bruken av NFV) gir nye og forenklede muligheter til å mikrosegmentere nettverket og dermed sikkerhetsarkitekturen. Det programvaredefinerte datasenteret skalerer bedre, øker sikkerheten og reduserer kompleksiteten. Applikasjonstjenester kan både gjøres mer tilgjengelige og sikrere med SDN arkitektur.

Å etablere god sikkerhet i dagens komplekse nettverk krever dyp forståelse av alle sider innenfor nettverksteknologi og av systemene og brukerne som skal nå dem. nLogic har denne kompetansen og erfaringen.