Security Operations Center

Sikre din infrastruktur mot sårbarheter og trusler med en SOC-tjeneste.

Hvilke fordeler får du med en SOC-tjeneste?

Et Security Operations Center (SOC) overvåker og håndterer IT-sikkerhetsrelaterte hendelser 24/7.
Med en SOC-tjeneste fra oss får du rask og personlig støtte fra ledende sikkerhetseksperter.

Overvåking av infrastruktur 24/7
Effektiv håndtering av angrep
Økt sikkerhet
Automatisert sårbarhetskanning

En SOC-tjeneste som beskytter hele din infrastruktur

Vi tilbyr SOC som en driftet tjeneste og tilpasser løsningen basert på dine behov og infrastruktur. Gjennom ulike funksjonaliteter som managed detection and respons, managed risk og security awareness, hjelper vi deg å beskytte din infrastruktur mot trusler og sikkerhetshendelser.

Fire personer sitter rundt et bord i et møterom.

Fordeler med Managed Risk

Sikre eksisterende nettverk, endepunkter og sky ved å identifisere svakheter med kontinuerlig sårbarhetskanning. Med Managed Risk får du en oversikt over svakheter i eksisterende infrastruktur, som utgjør en sikkerhetsrisiko for virksomheten.

Viktigheten av Managed Security Awareness

Reduser risikoen for menneskelige feil og unngå phising angrep ved å øke bevisstheten om sikkerhetstrusler i virksomheten. Gjennom sikkerhetstrening internt oppnår virksomheten mange fordeler som gjør de ansatte i stand til identifisere trusler og rapportere feil som kan eksponere sensitiv data.

Hva er en SOC-tjeneste?

En SOC, også kjent som et Security Operations Center, er en driftet sikkerhetstjeneste som overvåker og håndterer cybertrusler og IT-sikkerhetsrelaterte hendelser. Et sikkerhetsoperasjonssenter kan gi deg mange fordeler, herunder døgkontinuerlig overvåking, sårbarhetsskanning og sentral logging.

Hvorfor velge en SOC-tjeneste fra oss

Sammen med vår partner Arctic Wolf hjelper vi deg med å implementere Security Operations Center i din eksisterende infrastruktur. Samarbeidet vi har inngått med Arctic Wolf gjør at vi kan hjelpe våre kunder med å beskytte seg mot dagens avanserte nettangrep. Arctic Wolf’s intelligente skybaserte plattform overvåker alle viktige datakilder, inkludert endepunkt, nettverk og sky. Bak løsningen står 1600 eksperter innen Security Operations.

Kompetent fagmiljø
Helhetlig beskyttelse
Personlig støtte
Bistand 24/7/365

Ønsker du en demo av vår SOC-tjeneste?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.