Arctic Wolf lanserer Cyber Resilience Assessment

Vår partner Arctic Wolf lanserer Arctic Wolf Cyber Resilience Assessment, et nytt verktøy for risikovurdering.

Vår partner Arctic Wolf lanserer Arctic Wolf Cyber Resilience Assessment, et nytt verktøy for risikovurdering. Med deres nye verktøy så vil virksomheter øke motstandsdyktigheten og gi effektiv kartlegging opp mot bransjestandardrammeverk. Lanseringen av Arctic Wolf Cyber Resilience Assessment utvider Arctic Wolfs Security Journey – et skreddersydd program som samler verktøy og vurderinger for å hjelpe kundene med å vurdere, redusere og overføre risiko.

Arctic Wolf Cyber Resilience Assessment er tilgjengelig for alle Arctic Wolf kunder og bygger videre på selskapets strategi om å bistå med å styrke sikkerheten til virksomheter gjennom deres SOC-tjeneste.

Nøkkelfunksjoner:

 • Kartlegging av bransjestandardrammeverk
  • Arctic Wolf Industry Standard Framework Mapping er et verktøy for å hjelpe virksomheter med å navigere i og etterleve ulike industristandarder og forskrifter for cybersikkerhet.
  • Kundene kan enkelt kartlegge sikkerhetstilstanden i forhold til sine foretrukne bransjestandardrammeverk, inkludert NIST CSF 1.1, 2.0 og CIS Critical Security Controls v8, som utgjør et agnostisk, transparent vurderingssystem som ikke er avhengig av risikovurderingsverktøy.
  • Ved å bruke dette verktøyet kan virksomheter identifisere deres nåværende sikkerhetstiltak og kravene i de relevante standardene. Dette er viktig for å forstå hvilke områder som trenger forbedring for å oppnå samsvar.
  • Det gir omfattende rapporter og dokumentasjon som kan brukes til intern revisjon, styrerapportering, og eksterne revisjoner.
 • Arctic Wolf Insurability Rating
  • Cyber Resilience Assessment inkluderer en integrert profilering av cybersikkerhet med hensyn til forsikring. Verktøyet analyserer en virksomhetens nåværende sikkerhetspraksis og identifiserer sårbarheter som kan utgjøre en risiko for cyberangrep.
  • Det hjelper virksomheten med å forstå hvordan deres cybersikkerhetsstatus kan påvirke deres forsikringspremier og forsikringsvilkår. En bedre sikkerhetsprofil kan ofte føre til lavere forsikringskostnader.
  • Det hjelper virksomheter med å oppfylle krav til samsvar med relevante lover og standarder, som ofte er en forutsetning for å få cyberforsikring.
 • Dynamisk risikorangering og prioritering
  • I tråd med de individuelle sikkerhetselementene i hvert enkelt bransjestandardrammeverk skisseres og prioriteres risikoområder for risikoreduksjon, noe som muliggjør mer effektive budsjett- og allokering av ressurser for ledere.
  • Med dynamisk risikorangering utfører verktøyet
  • Overvåking og analyse av organisasjonens sikkerhetsmiljø for å identifisere og evaluere ulike typer risikoer. Dette inkluderer trusler fra cyberangrep, sårbarheter i systemene, og interne sikkerhetsbrudd.
  • Basert på analysen rangerer verktøyet risikoene etter alvorlighetsgrad og potensielle konsekvenser. Denne rangeringen tar hensyn til faktorer som sannsynlighet for at en risiko inntreffer, mulig påvirkning på virksomheten, og hvor sårbar organisasjonen er overfor spesifikke trusler.

Hele pressemeldingen fra Arctic Wolf med annonsering av Cyber Resilience Assessment finner du her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre sikkerhetseksperter hvis du ønsker mer informasjon om Arctic Wolf, SOC-tjenester eller sikkerhetsløsninger.

Kontakt oss direkte eller send oss en melding via skjema nedenfor.