Digital Operational Resilience Act (DORA)

Innen 17. januar 2025 må virksomheter innen den finansielle sektoren implementere Digital Operational Resilience Act (DORA) for å oppfylle EUs nyeste standarder for cyber resiliens. For å oppfylle kravene må finansinstitusjonene styrke sin operasjonelle robusthet.

Hva er Digital Operational Resilience Act (DORA)?

DORA er et lovforslag fra EU som tar sikte på å etablere regler for å styrke motstandskraften og håndteringen av cybertrusler og hendelser innenfor den finansielle sektoren. Dette initiativet er en del av EU sin overordnede innsats for å sikre en trygg og stabil digital infrastruktur i finansnæringen.

Hvem gjelder DORA for?

DORA er gjeldende for alle medlemslandene i EU og det forventes at det også gjennomføre i Norge gjennom EØS avtalen. Virksomheter som anses å være i den finansielle sektoren blir omfattet av DORA, det samme gjelder kritiske IKT-underleverandører som også blir direkte regulert.

Hvilke krav stiller DORA til virksomheter?

Hvordan vil DORA påvirke norske selskaper?

Det jobbes for at DORA skal tre i kraft samtidig i EU og i EØS, men regelverket må midlertidig godkjennes som en del av EØS avtalen før den kan innføres i norsk rett. Norske banker og forsikringsforetak som forventes å følge European Banking Autority (EBA) og European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) er allerede godt forberedt på implementering av DORA. For de som blir omfattet av DORA og ikke etterlever EBA eller EIOPA retningslinjene, så forventes det vesentlige behov og tilpasninger for å etterleve kravene.

Hvordan bli klar for DORA innen 2025

Webinar: Alt du trenger å vite om Digital Operational Resilience Act (DORA)

I webinaret vil du få mer informasjon om:

  • Hva er DORA og hva betyr det for din virksomhet? 
  • Blir du berørt av DORA
  • Hvordan bli klar for DORA innen 2025 

Hvordan vi kan hjelpe din virksomhet

Våre eksperter kan bistå deg med å finne gode løsninger for datasikkerhet, IT-sikkerhet og hendelseshåndtering. Kontakt oss for å lære mer om hvordan vi i samarbeid med Rubrik kan hjelpe virksomheter med å tilpasse seg kjerneprinsippene til DORA.

Hvordan vår partner Rubrik bistår deg med DORA

Rubrik bistår virksomheter med å tilpasse seg til følgende krav:

  1. Hendelseshåndtering
  2. IKT-risikostyring
  3. Testing av motstandsdyktighet
  4. Risiko fra tredjepartsleverandører
  5. Samarbeid og informasjonsdeling

Last ned produktark hvis du ønsker å lære mer om hvordan Rubrik bistår DORA-kravene.