Rubrik Cloud Data Managements påvirkning på økonomien

Relatert

The Total Economic Impact Of Rubrik Cloud Data Management

Rubrik ga Forrester Consulting i oppdrag å gjennomføre en studie for å finne ut av hvilken økonomisk påvirkning innføringen av Rubrik Cloud Data Management kan ha på et selskap.

Last ned rapporten og les hvordan det er mulig å oppnå 92 % reduksjon i tidsbruk på backupløsning og 47 % reduksjon i totale eierskapskostnader.

Fyll inn skjemaet under, så får du laste ned rapporten til odel og eie: