How to buy backup and recovery

Relatert

How to buy backup and recovery

Hva gjør du når boken du vil lese ikke finnes? Hvis du er Daniel King, VP of IT i Frost Bank, skriver du boken selv. King ble frustrert over utfordringene hans tradisjonelle backup-løsning ga ham, og ønsket å erstatte den med en forenklet plattform for data-administrasjon, bygget for fart og født i skyen.

I boken forteller han om hvordan han evaluerte sju tradisjonelle og moderne produsenter av løsninger for backup og recovery. Han beskriver også fordelene hans team og organisasjon har dratt nytte av siden de gikk over til Rubriks plattform for Cloud Data Management.

Boken inkluderer:

  • Et praktisk avkryssingsskjema for evaluering av produkter for backup og recovery.
  • Hvilken påvirkning innføringen av ny teknologi har hatt på forretningen.
  • Daniels sjekkliste og evalueringsskjema for teknologi.
  • Hvordan Daniel kuttet eierskapskostnader og bedret RTOs som følge av høyere grad av automatisering.

Fyll inn skjemaet under, så får du laste ned rapporten til odel og eie:

Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Mobil
Ønsket whitepaper
Rubrik whitepaper