Uninett

Referanser


nLogic har en langsiktig rammeavtale med Uninett, for leveranse av nettverksinfrastruktur

Uninett er avhengig av at over 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, med mer enn 300.000 brukere, har tilgang til sitt nettverk når de trenger det. Nettverket knytter også brukerne mot internasjonale forskningsnettverk og det er derfor kritisk at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt.

Norges første by-til-by-forbindelse på over 100Gbps er installert, takket være nLogics høykapasitets kjerneroutere. Forbindelsen går mellom Oslo og Trondheim, og gir blant andre Met.no (Meteorologisk Institutt) rask tilgang til alle nødvendige beregninger, som skjer i en high computer-klynge Trondheim.

nLogic deltar på Uninetts fagdager. Se presentasjonene fra Uninett fagdager 2018 her

Digi.no: Trafikken på fibernettet vokser så mye at man har blitt helt nødt til å gjøre noe
Digi.no: Uninett ruster opp nettverk for 80 millioner

nLogic leverer Norges nye forskningsnett

Arne-Giaever-nLogic
Spørsmål? Kontakt oss!
Arne Giæver
Key Account Manager, nLogic
M: 93 05 54 28
E: arne.giaver@nlogic.no