Hesbynett

Hesbynett fornyet datasenteret med Nutanix-løsning fra oss.

Valgte oss som kompetansepartner ved kjøp av Nutanix-løsning

Hesbynett leverer bredbånd/fiber og trådløst til private, borettslag og næringsvirksomheter i Stavanger og Sandnes. I tillegg leverer de totale IT-driftstjenester til større selskaper med avdelinger over hele landet, blant annet til noen av verdens største selskaper innen fiskeoppdrett.

Daglig leder i Hesbynett, Frode Hesby, forteller om situasjonen slik den var før overgangen til Nutanix: «Eksisterende løsning var en tradisjonell tre-lags infrastruktur med IBM-servere, SAN og VMware vSphere. Løsningen var i og for seg stabil nok, men tilbakemeldingen fra IT-avdelingen var at det var vanskelig og tidkrevende å holde firmwaren på løsningen oppdatert. Oppgraderinger av de ulike komponentene ble for omfattende, så løsningen ble kjørende på gamle versjoner. De ønsket en løsning som var enklere å drifte og holde oppdatert.»

Slik ble Hesbynett kjent med Nutanix sin teknologi

Robert Olsen og Lau Sørensen fra nLogic ga Hesbynett en introduksjon til Nutanix, markedsleder innen hyperkonvergerte datasenterløsninger. Budskapet var: Løsningen krever betydelig mindre tid til oppgraderinger og administrasjon, sammenlignet med tradisjonelle løsninger, fordi hele infrastrukturen, med server, lagring, lagringsnettverk og virtualisering administreres fra ett konsoll.

«Jeg hadde aldri hørt om Nutanix før og trodde det var noe «outsider-greier», for meg var VMware større og kjent. Vi kjenner nLogic og folkene som jobber i selskapet godt, stolte på at det de fortalte om Nutanix og løsningen stemte, og kjøpte et 3-noders Nutanix-cluster. Jeg har i ettertid skjønt at Nutanix er ledende på sitt område.» sier Frode Hesby.

Enda et steg i riktig retning

«Nutanix-løsningen har mye av det vi trenger; sentralisering av administrasjon og automatisering av driften. Alle komponenter er integrert og det gjør det enklere å drifte og oppgradere, siden alt skjer i samme konsollet. Med ett enkelt klikk får vi f.eks en SQL-server eller filserver opp. Jeg ville bare ha en løsning som kunne erstatte den gamle, men jeg ser jo nå at Nutanix på en enklere måte har de muligheter vi trenger. Dette føler jeg er enda et steg i riktig retning», sier Frode Hesby.

Valgfri hypervisor

Nutanix gir kunden frihet til å velge hvilken hypervisor de ønsker å kjøre, så Hesbynett valgte å migrere store deler av sine workloads fra VMware vSphere til AHV – Nutanix egen hypervisor. AHV leveres med løsningen uten ekstra lisenskostnad, og dermed sparte selskapet en del på lisenskostnader. «Per i dag kjører vi fortsatt noen workloads i vSphere, men det meste er over i AHV. Med hjelp fra nLogics konsulenter vil vi nok etter hvert migrere alt over til AHV.»

Utvidelse av løsningen

Hesbynett er godt fornøyd med hvor enkelt det er å bruke løsningen både til intern drift, men også til drift av ulike kunders IT-løsning. De vurderer nå å utvide med ROBO-løsninger som skal plasseres ute hos kunder, men som skal driftes av Hesbynett sentralt, og ser også på Nutanix Flow for økt soning og sikkerhet med mikrosegmentering. 

Om Hesbynett

Hesbynett AS har mer enn 20 års erfaring med å tilby bredbånd over fiber, eller trådløst bredbånd. I tillegg leverer de Microsoft 365 skyløsninger til bedrifter over hele landet, samt IT-drift av selskapers applikasjoner innen regnskap, prosjektstyring, logisitikk, lønn og IoT.

Om nLogic

nLogic er en systemintegrator og kompetanseleverandør, med spisskompetanse innen design, implementering og vedlikehold av datasenter-,  nettverks-, og sikkerhetsløsninger. Selskapet ble etablert i 2007, av godt erfarne personer med bakgrunn fra noen av Norges ledende IT-selskaper. nLogics kunder drar stor nytte av selskapets utfordrerrolle i markedet, både i form av bedre ivaretakelse av hver enkelt kundes interesser, og gjennom evnen til å tilpasse seg kundenes faktiske behov. nLogic innehar alle sertifiseringer og høyeste partnernivå hos Nutanix.

Om Nutanix


Nutanix er en global leder innen programvare for cloud, og løsninger for hyperkonvergert infrastruktur. Deres mål er å gjøre infrastrukturen «usynlig», slik at IT-avdelinger kan fokusere på applikasjoner og tjenester som styrker forretningen, med lavere eierskapskostnader. Selskapet ble etablert i 2009 og har gjentatte ganger blitt utpekt som leder innen hyperkonvergert infrastruktur av Gartner og Forrester.

Har du spørsmål om våre konsulenttjenester?

Fyll inn skjema for å kontakte oss.