Unifon

Unifon valgte nLogic som sin kompetansepartner på den nye Nutanix-løsningen.

Unifon fornyet datasenter-infrastrukturen med Nutanix-løsning fra nLogic.

Unifon valgte nLogic som sin kompetansepartner på den nye Nutanix-løsningen.

Om selskapet og tidligere infrastruktur

Unifon (tidligere Phonect) er totalleverandør av mobil-, samhandlings- og kommunikasjonstjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet er i sterk vekst, men opplevde utfordringer med den eksisterende 3-lags infrastrukturen, som ikke skalerte i takt med selskapets utvikling.

Teamleder for Operations i Unifon, Ivelin Ivanov, forteller om situasjonen slik den var før overgangen til Nutanix:

«Eksisterende løsning hadde dårlig ytelse og feiltoleranse, en del nedetid, og problemer med tilgjengelighet. I tillegg var vi underlisensiert og kjørte på gammel versjon av hypervisor. Den eksisterende infrastrukturen var tidkrevende – de forskjellige plattformene måtte administreres separat, og krevde spesialkompetanse. Det var ikke bare å Google seg fram til løsninger. Når vi støtte på problemer var det vanskelig å få god hjelp fra produsentene – ofte ble vi bare sendt videre til neste produsent, og ingen av dem tok egentlig eierskap og hjalp oss med en løsning.

Unifon vokser raskt, og vi trengte en infrastruktur som evnet å vokse med selskapet, uten at tidsbruken eksploderte. Vi innhentet tilbud på ny datasenterløsning basert på 3-lags arkitektur, men svaret var at det ville bli svært kostbart. Strengt tatt var det heller ikke en løsning vi ønsket – den type løsning var noe vi ville valgt 10 år eller mer tilbake i tid»

Slik ble Unifon kjent med Nutanix sin teknologi

Under ett av nLogics eventer fikk Unifon presentert Nutanix, som er markedsleder innen hyperkonvergerte datasenterløsninger. Budskapet var: Løsningen tilbyr stor grad av fleksibilitet og feiltoleranse, krever betydelig mindre tid til vedlikehold og administrasjon, enn det tradisjonelle løsninger gjør. Løsningen skalerer enkelt, man kjøper til noder etter behov og disse legges til eksisterende løsning sømløst. Hele infrastrukturen, med compute, lagring, lagringsnettverk og virtualisering, administreres fra ett konsoll.

«Første inntrykk var at dette var for godt til å være sant, men nysgjerrigheten min ble vekket, så jeg fortsatte undersøkelser på egen hånd. Etter hvert ønsket vi å teste løsningen, og inngikk da en avtale med nLogic om «try and buy» av et Nutanix-cluster på 4 noder (servere),» forteller Ivanov.

Dager – ikke måneder og mindre plassforbruk

Testingen av løsningen under eget tak var vellykket – etter 2 dager var løsningen oppe og i produksjon. Det første clusteret med 4 noder ble derfor kjøpt, og med dette clusteret kunne de bytte ut 9 rack units med kun 3. Med den høye graden av deduplisering i Nutanix-løsningen bruker de i dag kun 20 % av tilgjengelige diskressurser.

«Implementeringen av løsningen gikk ekstremt raskt og feilfritt. Der vi opplevde små «hickups» fikk vi umiddelbart god hjelp fra Nutanix support, som tok eierskap til problemet og ikke ga seg før vi var fornøyde», forteller Ivanov.

Valgfri hypervisor

Valgfrihet ift. hypervisor var viktig i Unifon sin beslutning. Nutanix gir også kunden frihet til å velge hvilken hypervisor de ønsker å kjøre, så Unifon valgte å migrere fra VMware til Hyper-V og deretter til AHV – Nutanix egen hypervisor, som leveres med løsningen uten ekstra lisenskostnad. De sparte dermed mye på lisenskostnader til hypervisor.

Nytt Nutanix-prosjekt etter tre måneder

Kort tid etter at første cluster var oppe, ønsket ledelsen i Unifon å flytte flere tjenester. Dette var workloads som kjørte på 25 fysiske servere og håndterer tusenvis av samtaler i sekundet. Ivanov var klar på at han ønsket å beholde kontrollen, ved å ha løsningen under eget tak, men samtidig enkelheten og smidigheten som skyen gir – og muligheten for å kunne flytte workloads til og fra offentlige skyer. Selskapet valgte derfor å utvide Nutanix-løsningen med et ekstra cluster. Dette medførte store besparelser, men det viktigste for Unifon var hvor raskt hele endringen kunne gjennomføres.

Enkelt å administrere – vanskelig å ødelegge.

«Nutanix-løsningen er ekstremt intuitiv og enkel å forstå. Vår IT-stab har på kort tid mestret administrasjonen av løsningen – uten spesialkompetanse. I starten var vi skeptiske til at oppgraderinger faktisk kunne gjøres så enkelt som det markedsføringen sier, så vi tok alle forhåndsregler før vi trykket på knappen. Nå har vi erfart at virkeligheten faktisk stemmer overens med markedsføringen: Vi trykker på «upgrade» og så ser vi at løsningen selv migrerer workloads mellom nodene, og gjennomfører oppgraderingen uten nedetid og problemer – på dagtid – under produksjon. Faktisk gjør vi alle operasjoner, som oppgraderinger, migreringer og deployment av nye tjenester på dagtid – uten forstyrrelser og nedetid.

Vi opplevde en gang at en RAM-modul feilet, uten at det påvirket workloads eller ytelse på noen som helst måte. Vi har også prøvd å teste feiltoleransen i løsningen, og konkluderer med at man må være ekstremt kreativ for å få løsningen til å gå ned. Det bare funker!»

Gode erfaringer og planer om mer Nutanix

Ivanov forteller videre: «Vi ser at strømkostnadene, behov for kjøling og fysisk plass, samt tid til vedlikehold og administrasjon har krympet massivt med den nye løsningen.

Vi ønsker nå å se videre på annen teknologi Nutanix leverer, som sikkerheten man får med mikrosegmentering med Nutanix Flow og Fillagring med Nutanix Files. Disse produktene løser konkrete behov hos oss. Selskapet vårt fortsetter å vokse og vi er sikre på at Nutanix-plattformen vår kommer til å takle dette.»

Valgte nLogic som kompetansepartner

Unifon valgte nLogic som sin kompetansepartner på den nye løsningen.

«nLogic introduserte Nutanix for oss, og åpnet øynene våre for en ny og bedre måte å drive IT på. Det var betryggende å ha støtten fra en kompetanserik partner som nLogic i «galskapen» det er å velge en helt ny og ukjent løsning. nLogic har bidratt med god og stødig hjelp under installasjon og migrering mellom hypervisors. De ga oss også eksepsjonelt god hjelp da vi opplevde problemer med en minnebrikke. Produksjonen ble ikke påvirket, men godt var det at nLogic kort tid etter sto på døren med en reservedel, som vi kunne låne til ny minnebrikke fra Nutanix kom fram neste dag. Utover det har vi også sett at Nutanix-løsningen krever lite opplæring og assistanse, og supporten til Nutanix fungerer akkurat så bra som de sier.»

Om Unifon

Unifon AS er en totalleverandør av mobil-, samhandlings- og kommunikasjonstjenester. Selskapets ambisjon er at deres kunder skal få bedre oversikt over kommunikasjonen med kollegaer og kunder ved å benytte seg av Unifons tjenester. Selskapet har sin egen skybaserte plattform hos Google som kobler sammen mobiltelefoniløsning, IP-telefoni, sentralbordtjenester og Skype-for-Business i én sømløs og lettfattelig brukeropplevelse. Bedriftens ansatte skal være mobile og tilgjengelige på samme tid – med løsninger som virker når de skal. Unifon har over 40 ansatte, og er i vekst. Sammen med et landsdekkende forhandlernett omsatte selskapet for omlag 145 millioner kroner i 2017.

Om oss

Vi er en systemintegrator og kompetanseleverandør, med spisskompetanse innen design, implementering og vedlikehold av datasenter- og nettverksløsninger. Selskapet ble etablert i 2007, av godt erfarne personer med bakgrunn fra noen av Norges ledende IT-selskaper. nLogics kunder drar stor nytte av selskapets utfordrerrolle i markedet, både i form av bedre ivaretakelse av hver enkelt kundes interesser, og gjennom evnen til å tilpasse seg kundenes faktiske behov. nLogic har sunn drift og god økonomi, noe som gir kundene en trygghet om at selskapet vil være her også om ti år. nLogic innehar alle sertifiseringer og høyeste partnernivå hos Nutanix.

Om Nutanix

Nutanix er en global leder innen programvare for cloud, og løsninger for hyperkonvergert infrastruktur. Deres mål er å gjøre infrastrukturen «usynlig», slik at IT-avdelinger kan fokusere på applikasjoner og tjenester som styrker forretningen, med lavere eierskapskostnader. Selskapet ble etablert i 2009, og nådde en verdivurdering på 1 milliard dollar i 2013. Nutanix har gjentatte ganger blitt utpekt som leder innen hyperkonvergert infrastruktur av Gartner og Forrester.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.