WiFi as a Service til Havblikk festivalen

nLogic har levert WiFi as a Service på Havblikk Festivalen siden 2019.

nLogic har levert WiFi as a Service på Havblikk Festivalen siden 2019.

Om Havblikk

I 2016 bestemte et knippe lokale ildsjeler seg for at det var på tide å gjøre noe med kulturtilbudet på den vakre øyen Fanøy i ytterkanten av Florø, og etter et par år med bryggekonserter om sommeren, ble konsert- og festivalarrangøren Havblikk født! Med et mål om å gjøre et kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig ytterst i havgapet, arrangerer nå Havblikk både festival om sommeren, samt konserter gjennom hele året. Festivalen ‘Havblikk’ er arrangørens største satsingsprosjekt, og er det arrangementet som huser de største artistene og har den største kapasiteten. Festivalen ble gjennomført for første gang i 2019, og har huset internasjonale artister som Sondre Lerche og Jarle Bernhoft.

Behov og løsning

Havblikk har mange besøkende, og disse skal alle tjenes ved for eksempel salg i bar, merch-avdelingen eller matservering. Alle salg er avhengig av nettverket og de ulike systemene må snakke sammen. Det er ekstremt viktig både for tilfredsheten hos de besøkende samt inntjeningen til Havblikk under festivalen at disse tjenestene har 100% oppetid.

Havblikk festivalen har fra år til år stadig blitt mer populær og deltagerantall har økt. I forkant av 2022 festivalen så man at det var behov for å sette opp et profesjonelt kablet og trådløst nettverk. Behovet var i første omgang et nettverk som kunne leveres som en tjeneste for en tidsbegrenset periode til Havblikk festivalen 2022 og årene fremover.

«nLogic ble fort et naturlig valg for Havblikk. De kunne tilby WiFi as a service, med bistand under hele prosessen fra planlegging til oppsett av nettverket. Havblikk består i størst grad av frivillige, og man har ikke økonomi eller kapasitet til å ha egne ressurser dedikert til nettverket. Med alt som hører til planleggingen av en festival har man ikke mye tid rett før festivalen til opprigging av nettverk, det må kunne settes opp raskt og fungere med en gang. Automatiserte prosesser og enkel feilsøking var også helt avgjørende. Prosessen med nLogic har fungert veldig bra fra start. De har levert på akkurat det vi hadde behov for, og vi har kunnet fokusere på festivalinnholdet, mens nettverket bare har fungert», sier Johan J. Bakken, daglig leder i Havblikk.

Produkter

«Produktene som er benyttet på Havblikk festivalen er valgt for å gi et solid fundament til de interne IT systemene. Dette inkluderer alle kassasystemer hvor inntjeningen til Havblikk foregår, samt at både ansatte og artister også skulle benytte seg av det trådløse nettverket. Havblikk og nLogic er også allerede i gang med å se på hvordan nettverket skal utvikles neste år, for å også kunne gi internett-tilgang til deltakerne for å avlaste telefonmastene i området», sier Golstan Eliassi, Løsningsselger trådløse nettverk i nLogic.

AP32

The AP32 access point integrates Mist AI for AX capabilities to automate network operation and boost Wi-Fi performance.

Deployment: Indoor

Wi-Fi Standard

802.11ax (Wi-Fi 6); 5GHz: 4×4:4; 2.4GHz: 2×2:2

Wi-Fi Tri-Radio: Yes

Antenna Options Internal, External

AP63

The Wi-Fi 6 AP63 access point offers high-performance Wi-Fi to ensure business continuity and operation efficiency in outdoor environments.

Deployment: Outdoor

Wi-Fi Standard

802.11ax (Wi-Fi 6); 4×4: 4

Wi-Fi Tri-Radio: Yes

Antenna Options        

Internal, External

Virtual Bluetooth LE: Yes

EX Series Switches
The EX Series Ethernet Switches are cloud-ready, high-performance access and aggregation/core layer switches designed for enterprise branch, campus, and data center networks. Wired access networks don’t have to be complex—you can reduce risk and cost without compromising performance, quality, and innovation.

Ettersom festivalen holdes på en øy, er ikke infrastrukturen nødvendigvis laget for større ansamlinger av mennesker. Ett år opplevde Havblikk for eksempel at det ble dårligere dekning på 4G nettet, og selv om dette ikke påvirket Havblikk sine egne tjenester, ble det sendt ut bekreftelser på ordre, samt «kom og hent» forespørsler fra bar og matservering, og disse meldingene nådde ikke alltid ut i riktig tid til deltakerne som stod tørste og sultne.

«I årene fremover vil man vurdere å ytterligere utvide løsningen med flere utendørs aksesspunkter for å tilby WiFi for alle deltagerne. På denne måten vil Havblikk også gjøre det lettere for deltakere å dele på sosiale medier, minimere risikoen for egne tjenester, samt heve opplevelsen for festivalen enda ett hakk», sier Bakken.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Havblikk og tjenesten vi leverer? Ta kontakt med oss direkte på e-post eller telefon. Du kan også sende oss en melding via skjema.