Norges Realfagsgymnas

Teknologiskole velger nLogic til trådløst nettverk. Skal møte elevenes krav med fremtidsrettet AI drevet nettverk.

Teknologiskole velger nLogic til trådløst nettverk. Skal møte elevenes krav med fremtidsrettet AI drevet nettverk.

Norges Realfagsgymnas (NRG) er en ungdoms- og videregående skole i Bærum, med totalt 250 elever og 25 lærere. Deres målsetning er å være Norges beste skole på matematikk-, realfags- og teknologiopplæring.

NRG hadde løsninger innen nettverk, trådløst og it-sikkerhet som ble anskaffet i forbindelse med etableringen av skolen i 2017. Siden oppstart har skolen vokst betydelig. Både brannmur- og nettverksløsning trengte derfor oppgradering. Det trådløse nettverket besto av 17 aksesspunkter men uten noen form for sentral administrasjon. Dette hindret elever og ansatte i å roame fra AP til AP i nettverket, og NRG så at dette tradisjonelle oppsettet ikke ga en optimal nettopplevelse for ansatte og elever. Videre ga den trådløse løsningen skolen høye administrasjonskostnader, og liten innsikt i, eller mulighet for å identifisere eller rette, feil på en effektiv måte.

Løsningen fra nLogic ble valgt for å kunne etablere en total nettverksløsning som var stabil og sikker, med fokus på effektivitet, automasjon og reduserte administrasjonskostnader i forhold til feilsøking.

«NRG har nå et robust, trygt, og effektivt nettverk som både elever og ansatte kan nyte godt av. Brannmurløsningen har også bidratt til en langt mer solid beskyttelse mot sikkerhetstrusler enn tidligere løsning», sier Alexander Naustvåg, IT-ansvarlig ved NRG.

Med teknologi som fokusområde, og vekt på en praktisk tilnærming til faget, var det i tillegg viktig for NRG at det nye nettverket var fremtidsrettet og teknologisk ledende.

«Elevene har høye krav til det trådløse nettverket, og det skal ikke mye til for at de får en dårlig brukeropplevelse. De forventer 100% oppetid», fortsetter Naustvåg.

Dette behovet møtes ved bruk av AI, som gir økt grad av automasjon og synlighet i nettverket. nLogic har levert trådløst basert på aksesspunkter fra Mist Systems, et Juniper selskap, som er et AI-drevet WLAN. Mist-plattformen er banebrytende, en virkelig innovativ tilnærming til trådløst nettverk, som kombinerer AI, maskinlæring og datavitenskap med de nyeste skyteknologiene. Løsningen er smart og skalerbar og optimaliserer den trådløse opplevelsen. AI-motoren er innebygd i plattformen og gir en unik klientinnsikt ved å måle nettverket og hvordan det oppleves av hver eneste Wi-Fi klient, til enhver tid. Sammen med meget avanserte aksesspunkter, som kombinerer Wi-Fi, BLE og IoT, sikrer dette en best mulig brukeropplevelse.

Feilsøkning remote


Med feilsøkingsmulighetene i Marvis Virtual Network Assistant og dynamic packet captures som ligger klart i Mist plattformen, kan også mye av arbeidet gjøres remote. Dette gjør det mye mer kostnadseffektivt å feilsøke og løse nettverksproblemer til enhver tid, uten å fysisk måtte være tilstede og gjenskape problemer for og så kjøre packet capture. Med enkle spørsmål stilt til Marvis kan NRG nå finne ut av Wi-Fi problemer tilknyttet både lokasjon og spesfikke klienter.

NRG så med løsningen fra nLogic, også nye undervisningsmuligheter.

«AI vil være på timeplanen i fremtiden, og med Mist sine muligheter for forenklede WiFi-operasjoner og feilsøking, kan vi gjøre demonstrasjoner på egen administrasjonsplattform. Dette gir elevene en praktisk tilnærming til AI og mulighetene som ligger innenfor dette. NRG ønsker å involvere elever i reelle caser slik at elevene får innsikt i hvordan denne teknologien fungerer i praksis», sier Naustvåg.

For NRG var det viktig med en leverandør som var til stede, og kunne ta seg tid til å sette seg inn i deres konkrete behov, følge opp underveis og også være tilstede i ettertid av levert løsning.

«Vi har hatt stor tillit til nLogic gjennom hele prosessen. Vi har fått grundig gjennomgang av eksisterende nettverk, nøye behovsanalyse, tett oppfølging og en gjennomføring av implementering av nye løsninger på en profesjonell måte», sier Naustvåg.

«Gjennom hele prosessen har det vært stort fokus på god kommunikasjon mellom NRG og nLogic, og oppfølging både underveis og i etterkant har vært svært viktig for å være en best mulig støttespiller og rådgiver i anskaffelsen av nye nettverksløsninger, sier Golstan Eliassi, løsningsselger Mist, i nLogic.

«Denne leveransen viser også at en AI drevet løsning slik som Mist er, ikke kun er for store bedrifter, men også kan tilpasses mindre bedrifter, også kostnadsmessig», avslutter Eliassi.

Leveransen har blitt levert av et spisskompetanseteam i nLogic. Amund Weider, Senior Nettverkskonsulent, Golstan Eliassi, Løsningsselger Mist, samt Arne Giæver, en av grunderne i nLogic, med over 20 års erfaring innen nettverksleveranser. 

Produktspesifikasjoner i løsningen nLogic har levert

  • EX-switcher fra Juniper Networks med tilhørende support
  • Mist Systems aksesspunkter med de tilhørende tjenestene Wi-Fi Assurance og Marvis Virtual Network Assistant, samt support
  • Palo Alto brannmurløsning med support og tilhørende tjenester: Threat Prevention, URL-filtering, WildFire (malware prevention og protection), DNS security.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.