The Gathering

Referanser

The Gathering

The Gathering samler hver påske rundt 6 000 deltakere, som konkurrerer i grafikk, musikk, koding og spill i Vikingskipet på Hamar. The Gathering valgte i 2015 nLogic som hovedsamarbeidspartner for tre år, og dermed ble Juniper Networks valgt som leverandør av nettverksutstyr. I 2018 inngikk nLogic ny samarbeidsavtale, for ytterligere tre år.

Mars 2015 
I planleggingsfasen for The Gathering 2015, sto arrangør KANDU ovenfor 2 valg; Supplementere allerede eksisterende utstyr eller bytte ut eksisterende kantswitcher. Anskaffelsen av nye kantswitcher ble lagt ut på anbud, og basert på tilbudet fra nLogic åpnet også muligheten seg for å investere i kjerneutstyr.

KANDU valgte nLogic og investerte for første gang i både kant, distribusjon- og kjerneutstyr. nLogic levererte en totalløsning, med kursing og kompetanse innenfor Juniper og Junos, rådgivning til design og implementering, samt konsulentbistand onsite under avvikling.

Peter Blakstad, teknisk ansvarlig på TG 2015 var meget tilfreds med samarbeidet som ble inngått med nLogic.
- Jeg er kjempefornøyd med at vi har klart å inngå et så godt samarbeid med nLogic. Det har gitt oss muligheten til å kjøpe inn eget utstyr, noe som før var en fjern drøm. Vi opplever nLogic som en meget fremoverlent samarbeidspartner som er opptatt av å legge til rette for TG og KANDU sitt beste.

nLogic var også en stor del av planleggingen og avviklingen av The Gathering 2015.
- Vi har hatt tilgang til dyktige konsulenter, som har sørget for kursing og kompetanseoverføring til TGs tekniske mannskap. nLogic har også vært en stor bidragsyter for å få etablert et robust design, som gir en velfungerende nettverksinfrastruktur, både for deltagere, stab og produksjonssystemer.

Gjennomført uten nedetid
Deltagerne på TG er svært kravstore når det kommer til nettverkets oppetid, og på et arrangement som TG skal nettet fungere 24 timer i døgnet. Når et helt nett skal byttes ut, kan det oppstå utfordringer. På tross av dette, fungerte nettet under arrangementet i 2015 uten komplikasjoner. De 6000 deltagerne kunne dermed spille, streame, surfe og delta i konkurranser over nett 24 timer i døgnet. Teknisk ansvarlig på TG, Peter Blakstad, var på siste dag meget fornøyd med et vellykket arrangement, uten nedetid.
- Med det nye utstyret har TG kunnet levere stabilitet og sikkerhet på et helt nytt nivå. Jeg er utrolig fornøyd med samarbeidet med nLogic.