Statens Vegvesen

Referanser

Statens vegvesen

nLogic vant i 2015 en fireårig rammeavtale i sterk konkurranse med en rekke andre leverandører, og sørger for at Statens Vegvesen kan bygge og vedlikeholde løsninger og tjenester på en bedre og mer kostnadseffektiv måte.

Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet i Norge, samt fergetilbudet på riks- og fylkesveiene. Vegvesenet utfører også kontroller av kjøretøy, har tilsyn med trafikkopplæringen og sørger for gjennomføring av førerprøver. Statens vegvesen legger vekt på å kombinere det beste innen teknologi og design, og bidrar gjennom ulike forsknings- og utviklingsprosjekt til å utvikle og forbedre veinettet. Vegvesenet har 72 trafikkstasjoner fordelt over hele landet, og har totalt rundt 7600 ansatte.

Som følge av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) må Statens Vegvesen konkurranseutsette de aller fleste innkjøp, og det var i en slik sammenheng nLogic i 2011 vant en rammeavtale på totalt fire år på levering av nettverks- og kommunikasjonsutstyr, i tillegg til sikkerhetsløsninger og konsulenttjenester for nettverkssvitsjer, rutere, brannmurer og annet relatert nettverksutstyr. I 2015 ble avtalen fornyet. 

Skilte seg ut på både pris, ytelse og kompetanse
nLogic vant anbudet i sterk konkurranse med en rekke andre leverandører basert på både pris, ytelse og kompetanse.
- nLogic var helt klart blant de aller beste leverandørene på kompetanse, og i sitt tilbud viste de tydelig at de både var konkurransedyktige og fleksible på å levere utstyr til vårt miljø. De kunne også skilte med gunstige priser, og var generelt et selskap som det var enkelt å gjøre handel med, forteller Sigurd Mytting, som er seniornettverksarkitekt i Statens Vegvesen.

Fra nLogic får Statens Vegvesen primært levert nettverksutstyr fra Juniper Networks, i tillegg til relaterte produkter som nettverkskabler, optikk og konsulentbistand. Alt dette er sentrale komponenter i Vegvesenets sentraler og på kontorer over hele landet, i tillegg til på datasentrene i Oslo, hvor de brukes i oppbygning og vedlikehold av Statens Vegvesens enterprise-nettverksløsninger.

Mytting er svært fornøyd med nLogics utvalg av produkter og tjenester.
- nLogic har en komplett produktportefølje som er tilgjengelig for våre rundt tjue innkjøpere som anskaffer nettverksprodukter til våre sentraler og kontorer i hele Norge, og rammeavtalen vi har med dem er også økonomisk svært fordelaktig for oss.

Godt samarbeid
nLogics leveranser og tjenester bidrar til at Statens Vegvesen nå kan bygge og vedlikeholde sine løsninger og tjenester både for sine egne brukere og publikum på en bedre og mer kostnadseffektiv måte. Statens Vegvesen er så langt svært fornøyd med samarbeidet med nLogic, og gir dem gode skussmål på både leveranseevne og kompetanse, så vel som på proaktivitet, respons og generell oppfølging.
- På det tekniske har nLogic en suveren kompetanse på store heterogene miljøer, som vi har i Statens Vegvesen. De har en ekspertise som går langt utover sine egne produkter, og de fungerer dermed som et svært godt supplement til kompetansen vi selv sitter på når løsninger fra flere ulike leverandører skal kobles sammen. nLogic var også raskt ute med å integrere sine løsninger med Statens Vegvesens e-handelsløsning, sier Sigurd Mytting.

Han er også spesielt fornøyd med datasenterløsningen Statens Vegvesen nå har fått.
- En av årsakene til at nLogic vant rammeavtalen hos oss var at de kunne sørge for at vi fikk høy båndbredde ut til den enkelte enhet. Når konkurrentene gjerne hadde løsninger med 10 Gbit/s, mens nLogic kunne skilte med 40 Gbit/s, ble valget enkelt.

Fleksibilitet og god oppfølging
nLogic er i motsetning til en del av konkurrentene sine et lite firma, men det har ifølge Mytting bare fordeler.
- Det at nLogic er et lite firma gjør dem fleksible og gir dem evnen til å kunne snu seg raskt, og det betyr mye for oss som kunde når vi trenger enkle løsninger på utfordringene vi må hanskes med i hverdagen. Veien fra oss som kunde til de tekniske ressursene er kort – uten at de bruker det som en anledning til å forsøke å selge oss flere produkter og løsninger.

Mytting er generelt svært fornøyd med oppfølgingen de får fra nLogic.
- De er enkle og ryddige å forholde seg til når det gjelder den administrative delen av jobben, og det tekniske personellet har en helt overlegen kompetanse. De har allsidig erfaring fra store miljøer, og det gjør at vi som har mange forskjellige løsninger som skal fungere sammen faktisk får konkrete svar på de spørsmålene vi har, som for eksempel om hvordan vi skal integrere produkter og løsninger i allerede eksisterende infrastruktur. Og dette er veldig viktig for oss – vi sitter med en rekke løsninger som kommer til å være her i mange år fremover.

Effektive IPv6-kurs
Statens Vegvesen kjøper løpende inn utstyr fra nLogic til ulike løsninger, og nLogic har i tillegg holdt en rekke IPv6-kurs for Statens Vegvesen.
- Disse kursene har gitt oss veldig god startballast. nLogic klarer å tilpasse kursene til ansatte på alle nivåer, både tekniske og ikke-tekniske, og de syr sammen et opplegg som gjør at vi alle kommer oss enkelt gjennom kurset og får en god forståelse av temaet. De har også vært tilpasningsdyktige, og holdt kortere kurs og workshops på en dag eller to når vi har trengt det. Kursene gir oss dermed god innsikt i det vi trenger å vite og lære mer om, samtidig som vi slipper å sette av en hel uke til opplegget. Vi kommer til å bruke dem enda mer til slike kurs fremover, sier Sigurd Mytting.

Vant ny stor datasenterleveranse
Og ikke nok med det – nLogic vant nylig nok en stor leveranse hos Statens Vegvesen. Det skal etableres et LAN i Statens Vegvesens andre datasenter i Oslo, og i den forbindelse ble det avholdt en anbudskonkurranse – som nLogic gikk seirende ut av.
- nLogic vant basert på både pris, kompetanse og foreslått løsning – og det gjorde de selvsagt fordi vi vurderte deres tilbud til å være det beste, sier Sigurd Mytting.

Til det nye datasenteret leverer nLogic blant annet en nettverksarkitektur basert på Juniper Networks QFabric-system, som forenkler drift og administrasjon og gjør det mulig å realisere en «alle til alle»-tilkobling. QFabric er en skalerbar non-blocking-teknologi som muliggjør en tradisjonell lag 2- og lag 3-tilkobling sammen med virtualisering og konvergens, og betyr kort fortalt at man dropper den tradisjonelle 3-lagsløsningen til fordel for ett lag som håndterer all tilkobling av servere og klienter, og hvor alle linker er aktive.

Arne-Giaever-nLogic

Arne Giæver
Key Account Manager, nLogic
M: 93 05 54 28
E: arne.giaver@nlogic.no