Øyeren IKT

Referanser

Øyeren IKT

nLogic har levert kjerneinfrastruktur for Enebakk, Fet og Rælingen kommune, med 40GE fiber-ring mellom kommunene og 40GE/10GE server- og lagringsnettverk