Kristiansand kommune

Referanser


nLogic har levert sikkerhets- og nettverkstjenester til Kristiansand Kommune ved IT-tjenesten. IT-Tjenesten gir råd til rådmannen og sektorene i forhold til IT.

IT-tjenesten har ansvaret for teknisk drift av datanettverk, sentrale servere, basisprogramvare og IT-systemene i kommunen. nLogic sine leveranser bygger opp under kommunens mål for økt tjenestekvalitet for brukere av offentlige elektroniske tjenester. I tillegg brukes løsningen for å tilrettelegge samarbeidet mellom ulike kommuner innen IKT drift. Et MPLS nettverk knytter ulike lokasjoner sammen til et sentralt datasenter. nLogic sitt mål er å kunne være en kompetansepartner, som gir merverdi til Kristiansand Kommune innen våre leveranseområder.