Arkivverket-Riksarkivet

Referanser

Arkivverket-Riksarkivet

Riksarkivet har som viktigste oppgave å ta vare på arkiv fra samtlige av Norges statlige virksomheter. I dette arkivet finner man 270000 hyllemeter med arkivmateriale, hvor de eldste dokumenter er datert tilbake til før år 1000, mens de nyeste bare ett par år gammelt.

Et viktig arbeid for Riksarkivet er å operere i takt med teknologiutviklingen. Andelen av digitale arkiv øker stadig, og det er behov for en robust infrastruktur som kan håndtere denne arkiveringen på en sikker og effektiv måte.

nLogic har bistått Riksarkivet med design og implementasjon av en sikkerhetsløsning som knytter Riksarkivet og de åtte statsarkivene sammen på en trygg og effektiv måte. Løsningen skal ivareta sikring av alt digitalt materiale og elektroniske dokumentarkiver for Arkivverket. Samtidig skal løsningen beskytte alt elektronisk arkivert materiale mot alle former for uautorisert endring eller forsøk på uautorisert tilgang.

nLogic er stolte av å ha levert en sikkerhetsløsning som bidrar til å sikre det norske folks historie, sikre personvern og trygg arkivering av alle typer historisk materiale.