Sertifiseringer Nutanix

Nutanix

Relatert


nLogic skal til enhver tid inneha aktuelle sertifiseringer hos våre utvalgte teknologipartnere, slik at våre kunder kan være trygge på at vi alltid er oppdatert og alltid kan bistå med spisskompetansen som trengs. 
 

Nutanix tier badges_Master - 200x200

Nutanix har nylig lagt opp hele partnersystemet sitt, og de gamle partnernivåene Authorized, Premier og Elite er erstattet med nye: Pioneer, Scaler og Master. nLogic er Nutanix Master-partner, som er det høyeste partnernivået i Nutanix partnerprogram, og innehar følgende sertifiseringer:

 

Salg Nutanix Certified Sales Representative
NCSR Level 1
Nutanix Certified Sales Representative
NCSR Level 2
Nutanix Certified Sales Representative
NCSR Level 3
Nutanix Certified Sales Expert
NCSX
 
NCSR Level 1 V2(2)

 

NCSR_Level-2_Badge_2018_Color

 

NCSR_Level-3_Badge_2018_Color

 

Lau NCSX

 

Systems Engineer Nutanix Certified Systems Engineer
NCSE Level 1
     
 
NCSE_Level-1_Badge_2018_Color

 

 

 
Tjenester Core Competency Install & Configure
CCIC
Nutanix Consulting Partner Installer
NCPI
Nutanix Consulting Specialist
NCS
 
 
Nutanix Services

 

Nutanix Services

 

Nutanix Services

 

 
Admin og arkitekt Nutanix Certified Professional
NCP
     
 
NCP_Badge_2018_Color
     

Earning a Nutanix Certification validates that you have the skills needed to manage and deploy Nutanix technology. Nutanix Certifications are a badge of honor, designed to recognize the skills and knowledge you've acquired to successfully deploy, manage, optimize, and scale Nutanix Enterprise Cloud.