Sertifiseringer Nutanix

Din kompetansepartner på Nutanix


nLogic skal til enhver tid inneha aktuelle sertifiseringer hos våre utvalgte teknologipartnere, slik at våre kunder kan være trygge på at vi alltid er oppdatert og alltid kan bistå med spisskompetansen som trengs. nLogic er Nutanix Cloud Champion, som er det høyeste partnernivået i Nutanix partnerprogram.

 
Cloud-Champion2

 

 

nLogic innehar følgende Nutanix-sertifiseringer:

Salg Nutanix Certified Sales Representative NCSR Level 1 Nutanix Certified Sales Representative NCSR Level 2 Nutanix Certified Sales Representative NCSR Level 3 Nutanix Certified Sales Expert NCSX
 
NCSR Level 1 V2(2)

 

NCSR_Level-2_Badge_2018_Color

 

NCSR_Level-3_Badge_2018_Color

 

NCSX_Badge

 

Systems Engineer Nutanix Certified Systems Engineer NCSE Level 1      
 
NCSE_Level-1_Badge_2018_Color

 

     
Tjenester Core Competency Install and Configure CCIC Nutanix Consulting Partner Installer NCPI Nutanix Consulting Specialist NCS  
 
Nutanix Services

 

Nutanix Services

 

Nutanix Services

 

 
Admin og arkitekt Nutanix Certified Professional Multi Cloud Infrastructure NCP-MCI Nutanix Certified Master Multi Cloud Infrastructure NCM-MCI    
 
NCP_Badge_2018_Color

 

ncm-mci-badge