Fordeler ved bruk av Nutanix HCI

Relatert

Til leveranse av VDI og DaaS

Selskaper over hele verden lar ansatte bruke VDI og Desktop as a Service (DaaS) når de jobber hjemmefra. Tradisjonell 3-lags infrastruktur er ikke egnet for å levere slike tjenester, men gir en dårlig brukeropplevelse og tilgjengelighet, dårlig sikkerhet, lange planleggings- og endringssykluser og medfølgende store kostnader. Ved å erstatte 3-lags infrastruktur med Nutanix HCI vil man oppnå 164% ROI (avkastning på investeringen) og en tilbakebetalingstid på mindre enn 6 måneder. 

Forrester har nylig intervjuet Nutanix-kunder for å bedre forstå fordelene, kostnadene og risikoen forbundet med å distribuere VDI/DaaS med en Nutanix-løsning, sammenlignet med 3-lags arkitekturer. De oppsummerte funnene sine i en Total Economic Impact ™ (TEI) -rapport, der de beskrev hvordan kunder med Nutanix-løsninger:

  • Oppnådde fordeler på $ 21 millioner over tre år, mot kostnader på $ 8 millioner. Noe som gir en netto nåverdi (NPV) på $ 13 millioner og en avkastning på 164%.
  • Leverte utmerket sluttbrukeropplevelse, med tusenvis av timer spart og forbedret ytelse.
  • Fikk 90% raskere tid til distribusjon, forbedret smidighet og konkurranseevne.
  • Oppnådde inntil 35% lavere kapitalutgifter.
  • Fikk forenklet administrasjon, som frigjorde IT-ansatte til å jobbe med oppgaver med høyere verdi.

Nutanix-løsninger for VDI og DaaS gjør det mulig for selskaper å skalere virksomheten hurtig, ved å gi de ansatte rask, sikker og pålitelig tilgang til stasjonære maskiner, apper og data.

Last ned Forrester TEI-rapporten og les hva Nutanix-løsninger for VDI/Daas kan gjøre for din organisasjon. Fyll inn skjemaet under, så får du laste ned rapporten til odel og eie: