This week: Deploying MPLS

Juniper Networks

This week: Deploying MPLS

Det er i dag viktigere enn noen gang tidligere å sikre at den infrastrukturen som er ansvarlig for å transportere IP baserte tjenester er stabil, pålitelig og effektiv. Vi har gjort oss helt avhengige av en infrastruktur som til enhver tid evner å levere på det behovet som måtte finnes. Det er ikke lenger aksept for nedetid eller redusert ytelse i nettverket og under visse omstendigheter kan nettverket være avgjørende når det gjelder liv eller død, for å sette det litt på spissen.

Det er ikke til å stikke under en stol at stramme budsjettrammer og økonomi kan påvirke de tekniske valg som blir tatt selv om dette kan gå på bekostning av ytelsen i nettverket. Noen gang er dette helt ok mens andre ganger kan det resultere i en dårlig brukeropplevelse og økte kostnader relatert til et nettverk som ikke er godt nok tilpasset behovet.

Vi i nLogic har bygget mange nettverk for både kommersielle og samfunnsmessige forhold og da har valget som regel falt på MPLS som teknologi ettersom den gir høy grad av fleksibilitet, god kontroll på infrastrukturen og dessuten skalerer teknologien svært bra.

Juniper Networks har vært nLogic sin hovedleverandør av MPLS baserte produkter i over 10 år og vår gode erfaring med Juniper Networks gjør at vi kommer til å fortsette å bygge MPLS nett basert på Juniper sin MPLS produktportefølje.

Last ned PDF


Jeg ønsker å bli tilsendt This week: Deploying MPLS. Boken er gratis og nLogic står for alle kostnader knyttet til forsendelse.
Firmanavn
Navn
Adresse
E-post

While there are many books and papers available that cover network architecture, MPLS services, and MPLS cores, none put all these subjects together in a ‘beginning-to-end’ walk-through methodology using myriad configuration examples for Juniper routers, with explanations for each configuration. This Week: Deploying MPLS is a seminar-in-a-book on the process of designing and standing up a MPLS core, as well as provisioning MPLS services such as L3VPN, VPLS, and Layer 2 circuits.