Day One: Advanced IPv6 Configuration

Juniper Networks

Day One: Advanced IPv6 Configuration

I flere år har vi snakket om at «IPv6 er framtida», men egentlig mener vi at IPv6 er her nå. Med denne boka som utgangspunkt vil man som nettverksoperatør være klar for å ikke bare teste ut IPv6 i en lab eller i de enkleste scenariene, men man vil være godt rustet til å også rulle ut IPv6 i alle deler av infrastrukturen.

Med gode, konkrete eksempler, best practices og reelle konfigurasjoner er denne boka et nyttig verktøy ikke bare som lærebok, men også i en daglig driftssituasjon. Ettersom IPv6 blir viktigere og viktigere, og ulike tjenester blir mer og mer avhengige av direkte ende-til-endekommunikasjon stilles det stadig større krav til både nettverket, og ikke minst til kompetansen til driftspersonellet.

Vi i nLogic har mange års erfaring med implementasjon og drift av IPv6-løsninger, og tilbyr både kurs og annen opplæring, ved siden av design, løsningsforslag og hjelp med alle deler av våre kunders nettverksinfrastruktur

Last ned PDF


Jeg ønsker å bli tilsendt Day One: Advanced IPv6 Configuration. Boken er gratis og nLogic står for alle kostnader knyttet til forsendelse.
Firmanavn
Navn
Adresse
E-post

Day One: Advanced IPv6 Configuration is the second book in the Junos Networking Technologies Series on IPv6. The first book, Day One: Exploring IPv6, introduced all the basics of configuring an IPv6 enabled LAN: interface addressing, static routes, neighbor discovery, and IGP routing. Now you’re ready to complete the configuration and testing tasks required to enable BGP routing in your network. You’ll learn how to set up both Internal Border Gateway Protocol (IBGP) and External Border Gateway Protocol (EBGP) with IPv6, and how to leverage native IPv6 peering. You’ll also learn how to test and verify your IPv6 BGP configurations.