This Week: Data Center Deployment with EVPN/VXLAN

Juniper Networks Elite partner

This Week: Data Center Deployment with EVPN VXLAN

Virtualisering av nettverket er på full vei inn i datasenteret. Dette åpner opp for nye muligheter og er bedre tilpasset de behov som vi i dag ser vokser frem. Datasentrene må levere bedre løsninger enn tidligere og de må i tillegg leveres enda raskere. Nye krav til blant annet redundans og flytting av tjenester kommer kundene til gode men skaper noen utfordringer for oss som bygger infrastrukturen til disse datasentrene.

En av utfordringene vi står overfor er å kople sammen datasentre på ulike lokasjoner og fremdeles støtte enheter i både det virtuelle og fysiske domenet. Det er som oftest slik at en kunde ikke kan bytte ut alt sitt utstyr over natten, men må gjøre en migrering over tid hvor gammelt og nytt utstyr må kunne leve side om side i en periode. Da er det viktig å bruke teknologier som støttes på tvers at det utstyret som inngår i datasenteret, uten at dette skaper unødvendig kompleksitet.

Det er her EVPN og VXLAN kommer inn i bildet og ser ut til å få fotfeste som etforetrukket valg i det moderne datasenteret. Teknologien baserer seg på et standardisertoverbygg (Overlay) med et standardisert kontrollplan (Control-Plan), noe som er helt itråd med Juniper sin filosofi om å benytte seg av åpne standarder.

nLogic har vært med å bygge flere datasentre basert på VXLAN-EVPN og har svært god erfaring med å bruke Juniper sine produkter til dette formålet. Juniper har bred støtte for teknologien i sin portefølje noe som gjør de til en foretrukken leverandør på området.

Last ned PDF


Jeg ønsker å bli tilsendt This Week: Data Center Deployment with EVPN/VXLAN. Boken er gratis og nLogic står for alle kostnader knyttet til forsendelse.
Firmanavn
Navn
Adresse
E-post

Network automation is expanding rapidly. Many network engineers are looking into automation but they do not have a background in programming. Ansible helps – it minimizes the programming aspects of automation – but getting started building real-world solutions can be confusing. Many other Ansible training resources focus on automating server tasks, not network tasks. It’s time for a Day One guide that helps you set up an Ansible environment that can manage hundreds of Junos networking devices and accomplish realistic network management tasks.