Løsninger

Selvjusterende DWDM SFP+

Auto-Lambda

Infineras Auto-Lambda-funksjon muliggjør en mye enklere installasjon av optiske aksess- og aggregeringsnettverk. Løsningen gjør det mulig å koble DWDM-optikk direkte i rutere og switcher, til og med utstyr som ikke støtter tunbar DWDM-optikk originalt. 

Auto-lambda-infinera

Auto-Lambda SFP+ stiller automatisk alle optiske signaler til riktig bølgelengde i begge ender av linken. Det fører til en reduksjon i installasjons- og konfigurasjonsfeil og redusert behov for dypere ekspertise innen optiske nettverk. Resultatet blir en forenklet installasjon og en mye enklere hverdag for teknikere og installatører.

Fordeler:

  • Auto-tuned SFP +: Tuner automatisk inn riktig bølgelengde via pluggbar optikk i klientutstyret.
  • "Host-agnostic"-løsning: Standardformat SFP + gjør det mulig å implementere løsningen i nettverksutstyr fra mange leverandører, inkludert utstyr som ellers ikke støtter DWDM (dvs. kun støtter grå optikk).
  • Plug-and-play-installasjon: Helautomatisert installasjon og bølgelengdekonfigurasjon i begge ender.
  • Mindre innsats, færre feil: Automatisk konfigurasjon som reduserer kompleksiteten dramatisk og minimerer håndteringsfeil.

nLogic diskuterer gjerne hvordan Auto Lambda-optikk ikke bare er en funksjon i pluggbar optikk, men også kan være en hjørnestein i hele strategien for å bygge et enklere og mer kostnadseffektivt optisk nettverk.

robert_olsen_nlogic_bredbåndsnett

 

For spørsmål kontakt:
Robert R. Olsen
e: robert.olsen@nlogic.no
m: 91 12 86 41