TCO-rapport NAS File Tiering

Cloudian

Relatert

Økonomiske fordeler med Enterprise file management

De fleste selskaper er under press for å møte den eksponentielle veksten i etterspørselen etter fillagringskapasitet. Undersøkelser viser imidlertid at 60% eller mer av data på Tier 1-lagring enten er sovende eller sjelden brukes. Organisasjoner kan nå oppnå betydelige besparelser ved å flytte det inaktive innholdet til et sekundært lagringslag.

Selv om konseptet lagringstiering er velkjent, har det ikke blitt mye brukt tidligere på grunn av forskjellige begrensninger. Nye lagringsteknologier overvinner nå disse begrensningene, noe som gjør tiering til et attraktivt alternativ for å gjenvinne kapasitet på lagringssystemer i Tier 1, og dermed redusere sikkerhetskopieringskostnader og tidskrav. Me det kan man oppnå en samlet besparelse på fillagring på 50%.

I denne artikkelen ser vi på totale eierkostnader (TCO) med tradisjonelle NAS sammenlignet med tradisjonelle NAS, forsterket av filtiering med Cloudian objektlagring.

Fyll inn skjemaet under, så får du laste ned rapporten til odel og eie:

Fornavn
Etternavn
E-post
Mobil
Firma
Velg nedlasting
TCO-rapport NAS File Tiering