Økonomiske fordeler med objektlagring

Relatert

Cloudian objektlagring

Vi lever i en tid med eksplosiv datavekst. IDC estimerer at det digitale universet vokser med 50 % hvert år, og dobler seg i størrelse hvert andre år. Innen media og underholdning er veksten enda større, da kapasitets-intensive formater som 4K, 8K og 360/VR setter fart. Heldigvis gjør nye trender innen datalagring det enklere å ligge i forkant.

Historisk sett har mediehus, filmstudioer og kringkastere satt sin lit til LTO-tape for langsiktig arkivering og backup, men dette er i ferd med å endre seg. Økte vedlikeholdskostnader, og tapebibliotek med økende alder, tvinger mange selskaper til å undersøke andre muligheter. Samtidig er mer moderne og fleksible løsninger, som objektlagring, blitt mer kostnadseffektive alternativer til LTO-tape. Ønsker du å se hvor mye du kan spare på en Cloudian-løsning? Vi kan enkelt gjøre en TCO-analyse for deg, ta kontakt med oss dersom du ønsker det.

Cloudian er en ledende aktør innen objektlagring og den eneste produsenten som garanterer 100 % kompatibilitet med Amazon S3-standarden. nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av Cloudians løsninger og hjelper deg i alle faser av anskaffelsen. Kontakt oss hvis du har spørsmål!

IDC har utarbeidet en rapport som undersøker objektlagring mot LTO-tape for mediearkivering og -backup, med tanke på totale eierskapskostnader. Funnene i rapporten vil også underbygges av en case-studie av et medieselskap som gikk fra tape til objektlagring. 

Noen av funnene i rapporten:

  • Eierskapskostnader over 10 år er 47 % lavere med objektlagring enn med tape
  • Ved bruk av tape utgjør administrasjonskostnadene den største andelen av eierskapskostnadene.
  • Objektlagringens mulighet for skalering er essensiell for å kunne møte et stadig økende behov for kapasitet. 
  • Integrert databeskyttelse i objektlagring reduserer nedetid.

Ønsker du å lese hele rapporten? Fyll inn skjemaet under, så får du rapporten til odel og eie.