Junos tips og triks

Idle-timeout og andre tilpasninger

I de fleste tilfeller holder det å tilordne rettigheter til brukere i JUNOS ved å bruke en av de predefinerte klassene, men det finnes også gode grunner til å definere egne klasser selv. 

I de fleste tilfeller holder det å tilordne rettigheter til brukere i JUNOS ved å bruke en av de predefinerte klassene (read-only, operatorog super-user), men det finnes grunner til å definere egne klasser selv om du ikke ønsker å tilpasse rettighetene. I JUNOS vil brukere som tilordnes rettigheter ved hjelp av de predefinerte klasse-definisjonene forbli innlogget inntil de logger ut. Du må definere en egen klasse dersom du ønsker at inaktive brukere logges ut automatisk etter et spesifisert antall minutter uten aktivitet. I tillegg kan du legge til et par linjer med konfigurasjon for å informere om aktive alarmer og for å gi brukerne et JUNOS-tips hver gang de logger inn.

system {

    login {                            

        class HUNDREMETERSKOGEN {           

            idle-timeout 60;           

            login-alarms;              

            login-tip;                 

            permissions all;           

        }                              

        user pooh {                    

            uid 2001;                  

            class HUNDREMETERSKOGEN;        

            authentication {           

                encrypted-password "$1$OgheAOkK$97zX36qj0iuMIATm5A/qC/";

            }                          

        }                              

    }

}


Eksemplet over viser en egendefinert klasse med samme rettigheter som den predefinerte klassen super-user og som i tillegg logger ut brukere etter 60 minutter uten aktivitet. Resultatet for brukerne vil være som vist nedenfor.

jojo@fluesopp:~> ssh pooh@192.168.10.1

Password:

--- JUNOS 12.3X48-D25.3 built 2016-02-17 11:12:17 UTC

JUNOS tip:

Use M-. to insert last word of the previous command. Repeat M-. to scroll

through last word of each command in the history. To do the same for Nth

word, precede M-. with M-n.

 

1 alarms currently active

Alarm time               Class  Description

2016-05-10 20:00:07 CEST Minor  IDP Signature usage requires a license

 

pooh@ruter>

Og etter 55 minutter uten aktivitet

pooh@ruter> Warning: session will be closed in 5 minutes if there is no activity

Warning: session will be closed in 1 minute if there is no activity

Warning: session will be closed in 10 seconds if there is no activity

Idle timeout exceeded: closing session

Connection to 192.168.10.1 closed.

jojo@fluesopp:~>