VMware-kunder påvirkes av Broadcom-oppkjøpet

VMware gjennomgår store endringer i etterkant av Broadcom-oppkjøpet. Dette påvirker nesten alle norske VMware-kunder da lisensmodellene endres eller sies opp.

VMware gjennomgår store endringer i etterkant av Broadcom-oppkjøpet. Dette påvirker flere norske VMware-kunder da lisensmodellene endres eller sies opp. Samtidig er det store endringer i partner-apparatet og internt i VMware sin egen organisasjon.

Det er ingen tvil om at Broadcom, etter et år med planlegging, handler raskt og besluttsomt for å gjennomføre endringer, som er i tråd med planen om å nesten doble VMwares lønnsomhet i løpet av tre år.

Endringer i markedet

Endringene etter oppkjøpet medfører konsekvenser for mange VMware-kunder.

  1. De fleste VMware-kunder kommer til å betale mer. Til tross for Broadcoms uttalelser om at de ikke vil fokusere på å øke prisene, ser vi at de nye lisensmodellene fører til høyere priser for de fleste kunder. For eksempel kan vSphere ENT+-kunder oppleve en prisøkning på 2 til 3 ganger, nå som dette produktet kun er tilgjengelig sammen med vSAN- og vRealize-lisenser – spesielt hvis en vSphere-kunde ikke er HCI-kunde.
  2. Det er ikke lenger mulig å forny vedlikeholdsavtaler for kjøpte VMware-lisenser og ekstra lisenser til utvidelser kan ikke lenger kjøpes. Ved utløp av eksisterende support-avtale vil man være uten support og oppgraderinger samt – kanskje viktigst – uten mulighet til å få sikkerhetsoppdateringer. Dette er ikke minst viktig med bakgrunn i den raske økning i ransomware-angrep som går direkte mot hypervisor-miljøet.
  3. Lisensiering for driftsleverandører (service providere) er grunnleggende endret. Det medfører at disse miljøer står uten lisensavtale, som da tvinger frem behov for å etablere alternative løsninger raskt.
  4. Avtaler med hardware-produsentene (OEM) endres. F.eks. er samarbeidet mellom VMware og Dell (som tidligere eiet VMware) avsluttet.
  5. VMware selger fra forretningsenheter. Salg av den tidligere svært strategiske VMware EUC (End User Computing) er annonsert.
  6. VMware sin organisasjon påvirkes av oppsigelser og at ansatte slutter frivillig.
  7. VMware Support endres og f.eks. tilbys ikke alle kunder tilbys 24/7-support. 

Book møte om Nutanix

Ønsker du mer informasjon om Nutanix? Vi er Nutanix Cloud Champion og bistår deg med dine utfordringer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker en kort introduksjon til Nutanix eller en demo.

Kontakt oss

Kilder til artikkel:
theregister.com
computerworld.com