Et sterkt fagmiljø for konsulenter

Les mer om hvordan det er å være konsulent hos oss. Et dypdykk i hverdagen med Frank Haugen, senior nettverkskonsulent.

Trigges av det sterke fagmiljøet

Navn: Frank Haugen

Stilling: Senior nettverkskonsulent

Ekspertise: Cisco

Frank Haugen er utleid konsulent hos Sykehuspartner HF, og stortrives med utfordrende arbeidsoppgaver som sørger for at nettverkene på sykehusene i Viken fungerer som de skal. Frank fremhever nLogics fokus på hver enkelt ansatte, og mener at det er en stor fordel med et sterkt fagmiljø i ryggen når man jobber ute som konsulent.

Hvor er du utleid?

Det siste året har jeg jobbet som konsulent hos Sykehuspartners seksjon for datakommunikasjon. Sykehuspartner drifter og forvalter systemer for sykehusene i Helse Sør-Øst, og mitt ansvarsområde er IT-avdelingene i Vestre Viken. Her spenner arbeidsoppgavene fra feilsøk til oppretting av VLAN, nettverksinstallasjoner og rådgivning.

Senior nettverkskonsulent, Frank Haugen
Frank Haugen,
senior nettverkskonsulent

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

Arbeidsdagene hos Sykehuspartner er utfordrende, lærerike og ikke minst veldig varierte! Sykehuspartner er en stor virksomhet med et vekslende behov for ekspertise, og det er viktig at vi kan steppe inn der de trenger oss til enhver tid. En bred erfaringsbakgrunn kommer veldig godt med i denne rollen. Jeg ønsker også å fremheve den gode dialogen vi har hos Sykehuspartner. Det er samspillet med gode kolleger som gjør arbeidsdagene så spennende og varierte.

Hvorfor valgte du å bli konsulent i nLogic?

I nLogic er arbeidsmiljøet lite nok til at du kan prege din egen hverdag. Samtidig er vi del av et sosialt og faglig sterkt miljø på Skøyen. Den inkluderende tilnærmingen er viktig for oss som sitter ute: Vi har alltid en arena å komme hjem til. Samlet sett så var det nok det sterke fagmiljøet, mulighetene for påvirkning, og kompetansebygging sammen med andre teknologientusiaster som trigget nysgjerrigheten min.

Hvordan legger nLogic til rette for faglig utvikling?

En konsulentrolle hos nLogic innebærer store faglige utfordringer og krav om oppdatert kompetanse innenfor de teknologiområdene vi jobber med. Her får jeg muligheten til å utvikle meg gjennom kurs, sertifiseringer, seminarer og sparring med dyktige kolleger. Alt ligger egentlig til rette for at jeg kan ta nye steg.

Vi søker nå etter flere erfarne nettverkskonsulenter med lidenskap for teknologi. Hos oss får du store muligheter til å påvirke din egen hverdag, ta del i spennende prosjekter og jobbe med noen av Norges største kunder innen nettverk, datasenter og IT-sikkerhet. Ta kontakt med Vebjørn Rød, leder for konsulent- og sikkerhetsavdeling, på telefon 99 28 57 88 eller e-post vebjorn.rod@nlogic.noLes mer om våre konsulenttjenester.