Datasenter

Relatert

Datasenter

Vi hjelper våre kunder med å forenkle og modernisere datasenteret.

Vi hjelper med valg av effektive datasenterløsninger, bygget på samme prinsipper som de store skyleverandørene bruker i sine datasentere. Dette gir store besparelser i tidsbruk, lavere it-kostnader, bedre sikkerhet og en mulighet for å fokusere på oppgaver som leverer verdi til forretningen - f. eks digitalisering og automatisering.

HCI og Enterprise Cloud: Med Nutanix som partner leverer nLogic hyperkonvergerte løsninger, som gir de samme fordelene som man får med en skytjeneste, men med sikkerheten og kontrollen som kommer med et eget datasenter. Bedre ytelse, mer fleksibilitet, inntil 60 % lavere eierskapskostnader og opp mot 80 prosent mindre tid på å administrasjon. Det er noen av gevinstene med Nutanix nye IT-infrastruktur, som transformerer kundens datasenter til en egen intern sky. Kunden kan velge når det er ønskelig å bruke ressurser i den interne og den offentlige skyen, og kan fritt flytte mellom de to etter behov.

Datasenter-nettverk: Juniper Networks er en innovativ produsent av nettverksteknologi, med fokus på automatisering, skalerbarhet og åpne standarder. Mange av verdens største og mest komplekse datasentere, telekom operatører og misjonskritiske nettverk, har valgt å bygge deres infrastruktur med Juniper Networks.

Backup og Cloud Data Management: Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan være en svært tungvint prosess, med behov for mange ressurser. Rubriks visjon har vært å gjøre dette så enkelt som mulig, med få feilkilder og lite behov for administrasjon. Rubriks løsning gjør det enkelt å komme i gang, og i stedet for en rekke manuelle operasjoner håndterer vårt system dette autonomt. Det går av seg selv. Backupdata lagres uforanderlig og gir dermed en ekstra sikkerhet mot ransomware-angrep og lignende.

Lagring, backup target og arkiv: Størstedelen av verdens samlede datamengde er skapt i løpet av de siste to årene og veksten fortsetter. Tradisjonelle lagringssystemer er ikke bygget for denne utfordringen, men det er objektlagring. Cloudian er en ledende aktør innen objektlagring og den eneste produsenten som garanterer 100 % kompatibilitet med Amazon S3-standarden. Cloudian gir en rask vei til å etablere S3 objektlagring i eget datasenter eller som hybrid sky. Arkitekturen i løsningen er skalerbar og åpen for "multi tenancy".Relaterte artikler

Rubrik revolusjonerer backup-markedet

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.

Hvorfor nytt datasenter?

I tradisjonelle datasentere brukes 80 % av budsjettet på infrastrukturen og kun 20 % på applikasjonene. Det vil si at mesteparten av selskapers IT-ressurser går med til operasjonelle kostnader og ikke til innovasjon som understøtter forretningen. Dette kan ikke fortsette - de som ikke henger med i utviklingen vil sakke akterut og forsvinne.

Nutanix gir smartere bruk av IT-budsjettet

nLogic satser tungt på fremtidens datasenter, og samarbeider med noen av de ledende teknologiprodusentene i bransjen. Nutanix sine hyperkonvergerte løsninger gir de samme fordelene som med en skytjeneste, men med sikkerheten og kontrollen som kommer med et eget datasenter.


nLogics datasenter-partnere

juniper-networks-nlogic-partner

 

nutanix-nLogic-partner

 

Rubrik sort y
Cloudian-nLogic-partner
 

Med våre utvalgte teknologipartnere og nLogics ekspertkompetanse, gjør vi det mulig å effektivisere it, ved å bygge og drifte skybaserte datasenterløsninger. Løsningene er programvaredefinert og gir deg full oversikt over dine private, offentlige og distribuerte skybaserte miljøer. Dette gir et enkelt og sikkert utgangspunkt for å administrere IT-infrastruktur, applikasjoner og data, og dermed vil det gi en redusert it-kompleksitet og en økt it-fleksibilitet. nLogic sine løsninger, gir deg muligheten for å legge grunnlaget for virksomhetens digitalisering og forretningsutvikling, med reduserte it-kostnader.

nLogic fokuserer på å:

  • Levere den komplette løsningen, med vår solide kompetanse i bunnen.
  • Hjelpe kunden i hele prosessen, ivareta kunden gjennom hele reisen.
  • Se deg som kunde, du vil ikke forsvinne i massen hos oss!
  • Vite hva kunden behøver, vi leverer kvalitet og ikke kvantitet.
  • Gi deg personlig support - utført av noen som kjenner deg, din infrastruktur og dine behov.

 

nLogic sitt mål er å tilby kundene en komplett portefølje, med løsninger som setter dem i stand til å transformere sine datasentre, gjennom intelligens i programvarelaget, innebygget maskinlæring, virtualisering og overgang til en åpen og skalerbar arkitektur.

TRANSFORM YOUR DATACENTER - TRANSFORM YOUR BUSINESS