Trådløst nettverk for helseinstitusjoner

Helseinstitusjoner har særegne behov og utfordringer når det kommer til design og oppsett av nettverk, spesielt trådløse nettverk. Nettverket må kunne håndtere økningen i antall tilkoblede enheter, og gi en god opplevelse for et stort antall brukere, både til ansatte, pasienter og besøkende.

Trådløst nettverk for helseinstitusjoner

Sykehus, sykehjem og andre institusjoner med innlagte pasienter eller beboere må kunne stole på at nettverket fungerer til enhver tid. Deres største utfordring er ofte at tradisjonell og manuell nettverksarkitektur mangler den nødvendige stabiliteten, sikkerheten og skalerbarheten for å dekke et raskt voksende og endret behov.

Med et stort antall brukere som kobler seg av og på det trådløse nettverket til alle døgnets tider, kombinert med forstyrrende radiofrekvenser og lokaler som ofte byr på problemer for overføring av trådløse signaler, kan både nettverkets ytelse og brukeropplevelsen variere stort. Dette er både utfordrende og bekymringsfullt i et miljø der nettverket også skal støtte et økende antall tilkoblede enheter, inkludert livsviktig medisinsk utstyr og apparater, maskinvare, operativsystemer, IoT-teknologi og mobilapplikasjoner.

Hvordan møte fremtidens nettverkskrav

Som i mange andre bransjer har helseinstitusjoner i løpet av kort tid måttet ta i bruk og tilpasse seg ny teknologi og nye arbeidsmetoder. Som følge av koranapandemien, har eksempelvis bruken av videosamtaler for pasienter og beboere som ikke har kunnet motta fysisk besøk økt kraftig. Tilbud om videokonsultasjoner fra blant annet fastlegekontor har også brått blitt noe brukerne forventer å bli tilbudt på en profesjonell måte. Bruk av video vil nok ikke forsvinne etter korona, snarere bli en tjeneste man vil videreføre å bruke. Dette krever en skalerbar, sikker og stabil IT-infrastruktur. 

Fordi IT-infrastrukturen må være mer tilpasningsdyktig enn noen gang tidligere, ofte kombinert med strammere budsjetter og begrensede IT-ressurser, kan tradisjonelle nettverksløsninger slite med å levere godt nok. Unødvendig nedetid og sikkerhetsbrister kan også oppstå.

Kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering

Ved å implementere fremtidsrettede nettverksløsninger kan helseinstitusjoner effektivisere arbeidsdagen til de ansatte, forenkle driften, heve kvaliteten på helsetilbudet og imøtekomme pasientenes behov på best mulig måte. Nøkkelen til dette er å dra nytte av mulighetene som ligger i blant annet AI og det nyeste innen trådløse nettverksløsninger, med en solid teknologisk grunnmur som fundament. nLogic leverer trådløse nettverksløsninger som benytter kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering for å forenkle IT-avdelingens hverdag, og forbedrer nettverkets effektivitet, forutsigbarhet og skalerbarhet. 

Enklere hverdag for ansatte med vBLE og maskinlæring

Ved hjelp av Virtual Bluetooth LE (vBLE) og maskinlæring i en skybasert plattform, kan ansatte raskt få oversikt over lokasjon og tilgjengelighet på både nøkkelpersonell og utstyr, slik at de raskere og bedre kan hjelpe pasientene. Dette muliggjøres blant annet med bruk av Bluetooth LE «asset tags» som plasseres på utstyr som rullestoler eller ipads, og integrasjon med ansattes mobiler via app. Basert på analyser kan man også finne ut hvordan pasientene benytter lokalet, og optimalisere ressursbruken deretter. 

Vi kan tilby

  • Wi-Fi-servicenivåer som kan tilpasses etter egne behov og standarder
  • Enkel gjestetilgang med innlogging via portal, SMS eller sosiale medier
  • Feilsøking remote med en AI-drevet virtuell assistent (Marvis)
  • API-er som sørger for rask konfigurasjon uten feil
  • Alle trådløse behov samlet i én plattform
  • Varmekart og historiske data for analyse som oppdateres i sanntid
  • Fremtidsrettede og unike feilsøkingsverktøy som forenkler drift og problemløsning, og skybasert administrasjon som sentraliserer disse prosessene for foretak med flere lokasjoner.

Bedre brukeropplevelse

Opplevelsen av nettverket er med på å påvirke tilfredsheten med oppholdet ved en helseinstitusjon. Mobil og nettbrett benyttes av pasienter og beboere i stadig økende grad. Eksempelvis til underholdning, samt kommunikasjon med familie og venner. Under koronapandemien har også video for mange vært eneste måte å se sine venner og familie på, og pasienter i alle aldre har tatt i bruk videokommunikasjon. En stabil og sikker nettverksforbindelse vil dermed bidra til å bedre pasientopplevelsen under oppholdet.

Spisskompetanse på nettverksløsninger

Vi er en spisskompetanseleverandør av nettverksløsninger. Våre erfarne konsulenter kan bistå deg med å designe fleksible og skreddersydde løsninger som møter pasientenes forventninger og gjør ditt helseforetak klart for å benytte seg av mulighetene innen fremtidens teknologi. Vi bistår ditt IT-team både i forkant og etterkant av installasjonen, og tilpasser nettverksoppsettet ut i fra dine behov, som for eksempel spesifiserte soner og tilkobling og dekning på tvers av etasjer. Våre skybaserte løsninger er tilrettelagt for å imøtekommende dagens og morgendagens krav til digitalisering. Systemene er alltid oppdaterte, noe som gjør at kostnader, tid og ressurser knyttet til oppdatering og oppgradering kan reduseres betraktelig.

Har du spørsmål om trådløst nettverk?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.