Nettverk

Kunstig intelligens (AI)

nlogics løsninger benytter seg av kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering som gjør at systemet kan justere og tilpasse seg selv ut i fra situasjon og omgivelser. På denne måten sikrer du en best mulig brukeropplevelse, optimal ytelse og effektiv utnyttelse av det trådløse nettverket – uten behov for manuelle inngrep.

Kunstig intelligens defineres som teknologi og/eller programvare som utfører en oppgave på linje med en menneskelig ekspertise, og har som formål å forenkle og effektivisere manuelle prosesser som ellers vil være svært tid- og ressurskrevende. Fordi mengden data som samles og analyseres vokser eksponentielt blir solide AI-systemer viktigere og viktigere for å drifte virksomheters kritiske infrastruktur, deriblant trådløse nettverk.

nLogic samarbeider med utvalgte teknolgipartnere, og er blant annet Elite partner av anerkjente Juniper Networks, som er en pionér innen AI-drevne trådløse nettverk. Den AI-drevne plattformen utnytter mulighetene knyttet til maskinlæring og deep learning for å skape en fremtidsrettet nettverksløsning som bedrer seg kontinuerlig ved hjelp av enorme mengder data, avanserte algoritmer og nevrale nettverk. Dette gjør at tidligere manuelle prosesser rundt overvåking, drift og administrasjon av nettverket kan automatiseres, hvilket effektiviserer vedlikehold av nettverket, forenkler IT-avdelingens hverdag og fjerner risikoen for menneskelige feil.

Golstan-Eliassi-nlogic-mist

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Golstan Eliassi
Løsningsselger trådløse nettverk
m: +47 98 42 87 08 
e: golstan@nlogic.no