Internet og things (IoT)

Tingenes internett, bedre kjent som “the Internet of Things” eller kun IoT, er et prinsipp som beskriver ulike enheter og fysiske objekters evne til å kommunisere og dele data med hverandre.

Internett of things (IoT)

I takt med en raskt økende mengde enheter som trenger internettilgang, og data som skal prosesseres og analyseres, øker også behovet for desentralisert behandling av data.

En solid IoT-infrastruktur muliggjør fjernstyring og monitorering av ulike kritiske systemer, som overvåkningssystemer, alarmsystemer og datasystemer. Disse enhetene kommuniserer gjennom ulike koblinger og protokoller, og det er derfor viktig å sørge for god kommunikasjon, sikkerhet og sømløs transport av data.

De fleste av våre nettverksløsninger har implementert støtte for IoT-tjenester og teknologi. Med vår tilnærming til IoT kan du forsikre deg om at alle virksomhetskritiske enheter tilkoblet det trådløse nettverket kan kommunisere med hverandre, og styres på en sikker, sømløs og effektiv måte.

Har du spørsmål om trådløst nettverk?

Fyll inn skjema for å kontakte oss. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post.