Backup as a Service (BaaS)

Tjenester

Outsourcing av backup gir deg mange fordeler. I nLogic tilbyr vi både Enterprise Backup as a Service (BaaS) og Microsoft 365 BaaS.

Hva er Backup as a Service? 

Backup as a service (BaaS), eller outsourcing av backup, er en tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data. Tjenesten overfører ansvaret for virksomhetens data til en profesjonell leverandør, som administrerer prosessene som kreves for å lagre, beskytte og gjenopprette data. Outsourcing av backup har mange fordeler, herunder kostnadseffektivitet, skalerbarhet, bedre sikkerhet, raskere gjennopprettingstid og brukervennlighet.

Kostnadseffektivitet: Outsourcing av backup til en tjenesteleverandør betyr at du sparer penger på maskinvare, programvare og vedlikehold.

Skalerbarehet: Tjenesteleverandører tilbyr gjerne skalerbare lagringsløsninger som kan tilpasses virksomhetens behov for lagringskapasitet. 

Sikkerhet: Tjenesteleverandører har ofte avanserte sikkerhetsmekanismer på plass for å beskytte dataene dine. Dette reduserer risikoen for datainnbrudd.

Raskere gjenopprettingstid: Tjenesteleverandører har effektive metoder for sikkerhetskopierering og gjenoppretting av data. Rask gjenopprettingstid kan være avgjørende for å opprettholde daglig drift.

Ønsker du en demo av våre tjenester for Backup? 
Den enkleste måten å lære seg hvor enkelt det er å ta backup av din data på er gjennom en demo. 
Fyll inn skjema, så setter vi opp en demo til deg! 


Hvorfor trenger du backup?

Er dataene dine trygge? Tar du sjansen på å miste virksomhetskritisk informasjon? Og har du utredet konsekvensene av driftsavbrudd? En god plan for sikkerhetskopiering og gjenoppretting bør være på plass i enhver virksomhet.

Datakriminalitet: Omfanget av datatyveri og ransomware-angrep er stadig økende. I Næringslivets sikkerhetsråds årlige mørketallsundersøkelse fremgår det at 10 prosent av norske bedrifter blir utsatt for forsøk på datainnbrudd, mens 9 prosent blir utsatt for sosial manipulering. 19 prosent av bedriftene i undersøkelsen har også opplevd sikkerhetshendelser med økonomiske konsekvenser det siste året. Disse tallene betyr at du må være forberedt på datainnbrudd. Hva er planen den dagen din bedrift blir rammet?

Utilsiktet tap av data: Datakorrupsjon, applikasjonsfeil og utilsiktede brukerfeil – utilsiktet sletting og tap av data er rett og slett uunngåelig. Uten en robust backup-strategi kan konsekvensene være langvarige driftsavbrudd og gjenopprettingsprosesser. BaaS er det beste alternativet for å holde virksomhetens motor i gang uten unødvendige og kostbare avbrudd.

Ønsker du mer informasjon om Backup as a Service? 
Fyll inn skjema, så sender vi deg mer informasjon på e-post. 


Hvorfor velge backup as a service hos nLogic 

nLogic BaaS er en tjeneste for deg som ønsker å outsource backup fullt og helt til en erfaren og profesjonell aktør. Vi kan tilby en fullserviceløsning som omfatter maskinvare, programvare, drift, vedlikehold og support. Dette eliminerer eksisterende utstyrs- og vedlikeholdskostnader, samt kostnader knyttet til skalering, ressurser og kompetanse. I nLogic tilbyr vi både Enterprise BaaS og Microsoft 365 BaaS. 

 

Backup for Enterprise 

Med nLogic Enterprise BaaS har du all data samlet i én løsning. Kundeportalen gir deg full oversikt. I tillegg til å vise tilstanden på IT-miljøet ditt i sanntid, har også portalen en integrert funksjon som lar deg se inn i krystallkula. Her blir du varslet om unormale hendelser som kan skape problemer på et senere tidspunkt. Selv om du setter bort jobben beholder du altså både eierskap og full kontroll. Og skulle du trenge hjelp er supportfunksjonen vår åpen døgnet rundt. Tjenesten gir deg tilgang til teknikere med backup som spesialfelt.

nLogic Enterprise BaaS gir deg også lavere månedskostnader enn du bruker på eksisterende løsning. Det garanterer vi. Med prising per terabyte (TB) har du også full kontroll på kostnadene om du skulle velge å skalere opp.

Tjenesten ivaretar naturligvis krav til sikring og lagring av data i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). All data lagres trygt i Norge. Vi tar datasikkerhet på høyeste alvor, og er sertifiserte etter ISO 27001-standarden.

Backup for Microsoft 365

De fleste antar at Microsoft gjenoppretter et eventuelt datatap dersom uhellet skulle være ute. Normalt sett har du imidlertid bare mulighet til å gjenopprette data for de siste 30 dagene. Det er du som i siste instans er ansvarlig for å beskytte egne data.

nLogic Microsoft 365 BaaS er en komplett tjeneste som beskytter dataene dine mot utilsiktet sletting, korrupsjon eller ondsinnede handlinger. Tjenesten tilbyr backup fra de fleste skyleverandører, og gir deg ett kontaktpunkt uavhengig av hvor serverne dine er lokalisert. 

Tjenesten beskytter både datakommunikasjon og lagrede data. Datakommunikasjon er kryptert og sikret med Transport Layer Security (TLS v1.2), mens data i hvile er kryptert med Advanced Encryption Standard (AES-256). Tjenesten er utviklet i tråd med prinsippene for personvern, og ivaretar krav henhold til EUs personvernforordning (GDPR).


Ønsker du mer informasjon om Backup as a service eller en demo?