Rubrik

Rubrik Cloud Data Management

Rubrik gir deg skyfølelsen og stor grad av automatisering i ditt datasenter på området backup, datasikring og dataadministrasjon. nLogic og Rubrik gir deg en løsning for Cloud Data Management som i stor grad forenkler backup og samtidig gir deg stor sikkerhet mot ransomware. 

Rubrik passer godt inn i nLogic sin portefølje av løsninger for datasenter. nLogic vil med Rubrik møte behov vi ser hos våre kunder:

  • Ønsket om forenklede verktøy for backup og recovery for virtuelle, fysiske og sky-miljøer.
  • Behovet for en betydelig høyere grad av automatisering i datasentre.
  • Forretningsmessig er denne transformasjonen nødvendig for å få ned eierskapskostnader, samt oppnå en større grad av dynamikk og fleksibilitet.
  • Sikkerhet mot ransomware

I løpet av kort tid har Rubrik forandret markedet for backup, og de løfter nå dette til Cloud Data Management. Rubrik gir deg en helhetlig plattform for administrasjon og beskyttelse av data, uansett hvor dataene befinner seg. Dette gir deg mulighet til å løfte blikket fra backup av enkelte tjenester og virtualiserte miljøer, til å tenke helhetlig i forhold til bedriftens data, og etablere en felles løsning for å beskytte og administrere disse. Dette inkluderer både eget virtuelt miljø, IaaS-løsninger og ikke minst SaaS-løsninger. Løsningen bygger på prinsippene fra cloud-arkitekturer og er derfor SLA-drevet, sterkt automatisert, og har innebygget maskinlæring.

nLogic har spisskompetanse innen Rubrik design, arkitektur, implementering og optimalisering. Vi er kundenes støttespillere, diskusjonspartnere og ekstra kapasitet, og har kompetansen kundene selv mangler. Vi hjelper våre kunder med å velge den Rubrik-løsningen som passer best for dem. nLogic har mange års erfaring og de beste referanser. nLogic tilbyr konsulenttjenester innenfor alle faser, samt opplæringstjenester via kurs og tilpassede seminarer.


Noen relevante artikler:

Rubrik revolusjonerer backup-markedet

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan gjøres betydeligere enklere enn tidligere. Med mer automatisering følger lavere eierskapskostnader og større fleksibilitet.

Polaris Radar

Ransomware blir stadig mer sofistikert, og angrep blir vanskeligere å unngå - selv med sterke sikkerhetstiltak på plass. Ransomware muterer raskt inn i nye varianter, noe som gjør det ekstremt vanskelig å oppdage med tradisjonelle signatur-baserte tilnærminger. Dette er grunnen til at Rubrik har bygget Radar - en Polaris-app som øker mostanden i møte med angrep. Rubriks tilnærming inkluderer flere forsvarslag, blant annet anomalitetsdeteksjon, dataanalyser og umiddelbar gjenoppretting.

Datasenterkompetanse

nLogic satser stort innen datasenter, og har ansatt fire nye mennesker med den bredeste kompetansen og lengste erfaringen innen Rubrik og Nutanix.

Karoline G. Johnsen 1. juni 18

Ønsker du å vite mer?
Kontakt oss på datasenter-teamet:

 

Lau Sørensen
Business Development Manager
m: 90 53 35 24
e: lau.sorensen@nlogic.no

Fabian Davik
Cloud Solutions Architect
m: 47 93 15 77
e: fabian.davik@nlogic.no
Bent Ole Hageløkken
Konsulent
m: 97 04 42 09
e: bent.hagelokken@nlogic.no
Hege Anett Albrigtsen
Inside Sales Manager / Marketing
m: 91 71 72 57
e: hege.albrigtsen@nlogic.no
Roar Wormsen
Leder
m: 90 93 87 51
e: roar.wormsen@nlogic.no
 


nLogics partnere

juniper-networks-nlogic-partner
nutanix-nLogic-partner
Rubrik-nLogic-partner
Cloudian-nLogic-partner
Infinera_nlogic-bredbandsnett
palo-alto-networks-nlogic-partner
Accedian-nlogic-bredbandsnett
vmware_nlogic_partner