Våre verdier - dette er nLogic

Om oss

Verdier

TROVERDIGE
Vi skal være en troverdig rådgiver, vi er ansvarlige og til å stole på.

KOMPETENTE OG SPISSET
Vi leverer ikke alt til alle, vi har nøye utvalgte samarbeidspartnere som vi lidenskapelig tror på. Innen våre utvalgte teknologiområder, skal vi til enhver tid inneha den nødvendige kompetansen, og levere kvalitet.

TETT PÅ, TRYGGE OG VARME
Vi er kundens og hverandres støttespiller(e), vi gir tett oppfølging, er oppmerksomme og har nære relasjoner. Hos nLogic blir du sett, og du skal du få «følelsen av å komme hjem til noen».

FLEKSIBLE
Vi evner å snu oss raskt

ENGASJERTE
I hverandre og i løsningene vi leverer. Vi bryr oss.