Miljøprofil og bærekraft

Vi har som mål å skape en bærekraftig virksomhet ved å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av våre aktiviteter, være bevisst på redusering av CO2 utslipp, stille miljøkrav til produkter, følge gjeldende myndighetskrav og skape bevissthet til miljøtiltak blant våre ansatte. 

Miljøledelse og miljørapport

Vi vektlegger miljøhensyn systematisk og bevist ved driften av virksomheten. Ledelsen går inn for å påvirke atferd blant ansatte og innføring i HMS skal være gitt til alle. Vi setter oss mål og dokumenterer at vi har nådd disse. Innen utgangen av 2022 vil vi utarbeide en miljørapport med en oversikt over bedriftens ressursbruk og tiltak for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Rapporten vil gjøre det mulig å sammenligne miljøsituasjonen fra år til år og gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Ledelsen har satt seg inn i GRIPs veileder for miljøeffektiv produktutvikling. GRIP skal hjelpe bedrifter å få innsyn i hva som er mest miljøvennlig å velge, og gjøre de bevisst på viktigheten av å tenke miljø.

Interne tiltakt

  • Resirkulering av varm luft fra datarom til andre rom 
  • Kjøp av CO2 kvoter 
  • Innetemperatur mellom 19 og 21 grader 
  • Fokus på å unngå unødvendig kopiering og utskriving 
  • Målsetning om at alt søppel skal kildesorteres
  • Redusere antall flyreiser ved å bruke videokonferansesystemer og jobbe aktivt for å velge miljøsertifiserte transportører
  • Vi ser viktigheten av å bruke andre fremkomstmidler enn bil for å spare miljøet. Vi tilrettelegger eksempelvis for sykling og løping, med tilgjengelig innendørs sykkelparkering og dusj/garderobe for de ansatte. Vår lokasjon av kontor på Skøyen er også valgt med hensyn til at det skal være enkelt å benytte kollektivtransport, og både tog-, buss- og trikkeholdeplasser er under 5 minutters gange fra kontoret.

Miljøsertifikater

Vi er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for batterier. 

Miljøsertifikat NORSIRK batterier

Vi er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for EE-produkter.

Miljøsertifikat NORSIRK EE-produkter

Vi er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for emballasje.

Miljøsertifikat NORSIRK emballasje