Om oss

Om oss

Om nLogic

nLogic har spisskompetanse innen design, implementering og vedlikehold av nettverks- og datasenterløsninger. Vi leverer til kunder som bygger og utvikler bredbåndsnett, telekom nettverk og datasenter, samt kunder med kritiske nettverk

Opprettelse
nLogic ble etablert i 2007, av godt erfarne personer med bakgrunn fra noen av Norges ledende IT-selskaper. nLogics kunder drar stor nytte av vår utfordrerrolle i markedet. Både i form av bedre ivaretakelse av hver enkelt kundes interesser, og gjennom evnen til å tilpasse seg kundenes faktiske behov. nLogic har sunn drift og god økonomi, noe som gir kundene en trygghet om at vi vil være her også om ti år. 

Hvordan
nLogic samarbeider med leverandører som til enhver tid har de beste produktene for våre kunders løsninger. Blant annet benytter vi det ypperste fra Juniper Networks, Nutanix, Rubrik, Cloudian, Palo Alto Networks, VMware og Infinera. Våre konsulenter tilbyr analyser og vurdering, design og planlegging, samt prosjektering av alle typer oppdrag innen nettverks-, sikkerhets- og datasenterløsninger. nLogic har en bred og god oversikt over segmentene vi jobber med. Dette kommer alle kundene våre til gode, enten de er mellomstore eller store, offentlige eller private. Den tekniske kompetansen i nLogic har alltid vært høy, og er en viktig del av leveransen. nLogic skal være en pålitelig rådgiver og leverandør.

Til hvem
nLogic leverer løsninger til segmentene Service Provider, Enterprise og Offentlig sektor. nLogics løsninger møter de ulike forretningsbehovene innenfor hvert segment, og kan vise til gode referanser innen alle segmentene.

Kurs og seminarer
nLogic legger vekt på kunnskapsdeling og kompetanseoverføring og tilbyr kurs og seminarer, med både generelt og tilpasset innhold. Se kurs- og seminaroversikt.