Webinar: optimaliser nettverket

Accedian Skylight

nLogic og Accedians webinar den 19. mai 2020 viste løsninger innen nettverksmonitorering og -overvåkning, samt MEF Carrier Ethernet. Opptaket av webinaret finner du her.

Accedian - Skylight Performance Assurance 
Skylight-løsningen fra Accedian hjelper bredbåndstilbydere (serviceprovidere) med å proaktivt sikre nettverket, som må oppfylle stadig strengere krav til ytelse. Dette gjøres ved å differensiere de ulike tjenestene med høy QoE (Quality of Experience), for å optimalisere nettverkskapasiteten. Skylight er en fullt virtualisert ytelsesplattform, som leverer ende-til-ende nettverk, applikasjoner og tjenester for synliggjøring av ytelse - kritisk innsikt som trengs for å få full kontroll over kundeopplevelsen.

Skylight er den eneste integrerte løsningen som sikrer hele livssyklusen, fra nettverksvurdering, til validering, overvåkning og optimalisering av tjenester. Accedian hjelper serviceprovidere og bedrifter med å levere eksepsjonell kvalitet på tjenesten, i hvert eneste trinn.

Har du spørsmål? Ta kontakt