NO | SE

nLogic @ KiNS-tech 2020

nLogics innlegg på årets KiNS-tech

nLogic er tildelt en speakerslot på årets KiNS-tech, som i år kjøres online 16. - 17. november. Vårt innlegg er satt opp 16. november kl 10:30 - 11:00

Er kommunen under angrep? Solid konstruksjon begrenser skaden!
Hele 75 % av organisasjoner som ble rammet av data-angrep i 2019 hadde oppdatert endepunkts-beskyttelse**. Det er altså ikke et spørsmål OM angriperne tar seg inn, men NÅR. Da er det viktig at konstruksjonen er god! nLogic viser hvordan du kan begrense skaden når først angriperne har tatt seg forbi «vakten».  

  1. Sikre konstruksjonen
    Med utgangspunkt i NSMs anbefalinger om bruk av mikrosegmentering viser vi hvordan du kan designe infrastrukturen din, slik at et angrep hindres fra å spre seg videre på innsiden av brannmuren.
  2. Gjenopprett til normal drift
    Backupløsningen er den siste forsvarslinjen! Vi vil snakke om hvilke krav du bør stille til din backupløsning, for å sikre at den faktisk fungerer når du trenger den.
    Avslutningsvis går vi gjennom et konkret kunde-tilfelle, hvor backupløsningen ble redningen, da selskapet ble angrepet av ransomware.

Speakers: Lau Sørensen, nLogic og Helge Kveseth, Rubrik
Mer informasjon om årets KiNS-tech finner du her

Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) ble stiftet våren 2003, og formålet er å bidra til økt informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner. KiNS-tech er foreningens årlige seminar rettet mot teknisk personell i kommuner og fylkeskommuner.

Digitalisering i offentlig sektor

Samfunnet endres gjennom digitalisering, også i offentlig sektor. Kommuner, utdanning og helse - alle jobber målrettet. Nøkkelfaktorer for suksess er en grundig strategi, samt forankring hos og involvering av ansatte. Etableringen av en digital grunnmur er like viktig: data må være tilgjengelig på tvers av fagsystemer, og skytjenester må kunne samordnes og sikres som en helhet.

Digital sikkerhet i offentlig sektor

Webinaret er gjennomført, du finner opptak og link til slider lenger ned på siden. nLogic inviterte til et webinar om digital sikkerhet for offentlig sektor den 25. november kl 12:30 - 14:00. I dette webinaret gikk vi gjennom: Moderne prinsipper for IT-sikkerhet Myndighetenes anbefalinger Kjente angrep i Norge – forstå hva som skjedde Hva må vi ha i verktøykassen.