En god avrunding av året og håp om et strålende 2021!

2020 nærmer seg nå slutten, og det er tid for å reflektere over året som har gått, samtidig som vi allerede har tanker for det som skal komme. 

For nLogic har 2020 vært et begivenhetsrikt år. I likhet med mange andre på denne kloden har vi måttet forholde oss til en pandemi som har endret måten vi jobber, er sammen og lever våre liv. Det er noen ganger tøft å stå i en endret hverdag. Som individ har vi mange sosiale roller, vi er kollegaer, en venn, en del av en familie, og når de viktige strukturene for både arbeids- og privatlivet endres, kan det gjøre flere usikre på hvor det bærer. Da kan førjulstiden være en flott tid, når vi tenner mangt et lys, for både håp, glede og troen på en lys fremtid.    

Vi startet året med å få flere stjerner med på laget. nLogic Sverige ble en realitet, og for et oppstartsår det har vært! Mange spennende svenske prosjekter er levert, og flere blir det i 2021. Det samme har vært situasjonen i Norge, både innen optiske nett, datasenter-, bredbånd-, og  nettverksinfrastruktur har vi hatt gleden av å jobbe sammen med våre kunder og teknologipartnere for å skape felles suksess.

Nå som julefreden begynner å senke seg ser vi frem til 2021 med forventning og glede. Vi er overbeviste om at 2021 blir et minst like begivenhetsrikt år.

Alle i nLogic takker for et fantastisk samarbeid i 2020 og ønsker en god jul og godt nytt år!