Vi er ledende på Juniper Networks i Norden

Som Juniper Networks Elite plus partner, og med de høyest sertifiserte medarbeiderne i bransjen, tør vi påstå at vi er det ledende Juniper-miljøet i Norden

Nettverkskonsulenter sørger for at nettverksinfrastrukturen er optimalisert for god ytelse, sikkerhet og pålitelighet. De gir deg også fleksibel tilgang på oppdatert kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Men hva er det som skiller våre nettverkskonsulenter fra andre nettverkskonsulenter? Som Juniper Networks Elite plus partner, og med de høyest sertifiserte medarbeiderne i bransjen, tør vi påstå at vi er det ledende Juniper-miljøet i Norden.

Hvilke behov har ditt selskap?

Det første du bør tenke over når du vurderer å leie inn en nettverkskonsulent er hva slags kompetanse du trenger. Har du behov for å oppdatere svitsjer, rutere og brannmurer, eller trenger du en konsulent som også kan bistå med strategisk planlegging og opplæring av IT-avdelingen?

Vi er en one-stop shop for kundene våre, og kan bistå med alt fra design til implementering og vedlikehold av nettverksløsninger. Oppgavene konsulentene våre utfører omfatter blant annet:

  • Nettverksdesign og strategisk rådgivning
  • Oppsett og oppdatering av svitsjer, rutere, brannmurer og annet nettverksutstyr
  • Implementering av nettverk, herunder konfigurasjon av kundespesifikke løsninger
  • Drifting, optimalisering og vedlikehold av nettverk 
  • Opplæring og kursvirksomhet

Nettverkskompetansen vår strekker seg fra store kjernenettverk, som utgjør ryggraden av nettet i Norge, til mindre bedriftsløsninger basert på trådløs og trådbunden infrastruktur.

Teknologisk ekspertise på Juniper Networks

Vi er Juniper Networks Elite Plus partner i både Norge og Sverige. Dette er det høyeste partnernivået man kan oppnå, og innebærer at ekspertisen vår på Junipers teknologi er kvalitetsstemplet. Dette gir også kundene våre en unik mulighet til å diskutere nettverk, routing og sikkerhet med de beste nettverksressursene i bransjen. I tillegg til Juniper har konsulentene våre lang erfaring med blant annet Palo Alto, Cisco og Infinera.

Hos oss har vi mentorer og en egen lab for testing av teknologi. Slik holder vi oss oppdatert på den teknologiske utviklingen, og vedlikeholder et fagmiljø som til enhver tid sitter på oppdatert ekspertise. 

Vi har lang erfaring

Vellykket design, implementering og vedlikehold av komplekse nettverksinfrastrukturer krever erfaring. Hos oss har vi bygd komplekse nettverk med Juniper Networks teknologi helt siden 2007. Dette betyr at konsulentene våre har en dyp forståelse av teknologien, god innsikt i hvordan ulike løsninger fungerer sammen, og den tyngden som trengs for å raskt komme fram til gode løsninger på komplekse utfordringer.

Høyt sertifiserte medarbeidere

Hos oss er det et krav om at vi til enhver tid skal være sertifiserte, og i Norge og Sverige er vi den Juniper Networks partneren som har høyest sertifiserte konsulenter. Dette gir kundene våre trygghet på at vi er oppdatert, og at vi kan bistå med den spisskompetansen som trengs når det er behov for det. Vi har også etablerte planer for resertifiseringer. Les mer om Juniper-sertifiseringene våre.

Våre leveranser dekker virksomheter av ulike størrelser på tvers av en rekke bransjer, og omfatter design og leveranser av store nettverksløsninger. Som nettverksleverandør er målet vårt å skape effektive nettverksløsninger som gir raske, sikre og pålitelige leveranser. Våre erfarne nettverkskonsulenter bidrar til å oppnå disse målene.