• Unifon

      Unifon valgte nLogic som sin kompetansepartner på den nye Nutanix-løsningen.

    • Hesbynett

      Hesbynett fornyet datasenteret med Nutanix-løsning fra oss.