Nutanix på Lenovo-hardware

Relatert

Lenovo ThinkAgile HX

Med Lenovo ThinkAgile HX kan nLogic levere en rekke noder, basert på Lenovos serverteknologi - designet spesifikt for Nutanix-kunder. Dette gir kunder, som ønsker å kjøre Nutanix software, større valgmulighet når det kommer til valg av hardware.

Økt enkelhet og oppetid
En suksessfull hyperkonvergert deployment avhenger av pålitelige servere, som sikrer at dine forretningskritiske workloads kjører uten nedetid.

Forenklet infrastruktur
Gjør din infrastruktur "usynlig". I stedet for å bruke tid og ressurser på drift og vedlikehold av infrastrukturen kan du fokusere på kjerne-forretningen, digitalisering og innovasjon.

Pålitelighet 
Din forretning er avhengig av at IT fungerer og er oppe. Lenovos servere ligger stadig på førsteplass når det gjelder rating av pålitelighet på x86-servere, i følge "ITIC Global Server Hardware and OS Reliability Survey".

nLogic er Lenovo Data Center Partner Gold og Nutanix Cloud Champion, og har spisskompetanse innen design, implementering og optimalisering av disse løsningene. Vi hjelper deg i alle faser av anskaffelsen.

Øverste Nutanix partnernivå

nLogic har beholdt høyeste partnernivå hos Nutanix - Cloud Champion (tidligere Master Partner). 

Sertifiseringer Lenovo

nLogic skal til enhver tid inneha aktuelle sertifiseringer hos våre utvalgte teknologipartnere, slik at våre kunder kan være trygge på at vi alltid er oppdatert og alltid kan bistå med spisskompetansen som trengs. nLogic leverer Nutanix software på Lenovo hardware, og innehar følgende sertifiseringer på Lenovo:

Privat og offentlig sky i ett

En løsning som lar deg drifte applikasjoner og infrastruktur i private og offentlige skyer (Azure og AWS) under ett, med fleksibilitet, enkelhet og kostnadseffektivitet er nå tilgjengelig.