Network Resilience starter med Smart Out of Band

Enhver virksomhet, til enhver tid, trenger sikker og fjernbasert tilgang til kritiske enheter. Smart out of band hjelper deg med å administrere nettverksenheter og reduserer nedetid.

Både organisasjonsformer og måten virksomheter gjør business på har endret seg ganske betydelig de siste årene. Nødvendigheten av kontinuerlig oppetid har imidlertid ikke endret seg stort, og Network Resilience har muligens aldri vært viktigere enn nå. Dette konseptet tar utgangspunkt i ideen om at enhver virksomhet – til enhver tid – trenger sikker og fjernbasert tilgang til kritiske enheter. Smart out of band hjelper deg med å administrere nettverksenheter og reduserer nedetid.

Alltid tilgjengelighet til nettverket med smart ouf of band

Det å alltid være tilgjengelig og tilkoblet et nettverk er den nye standarden, hvis du legger til økt bruk av hjemmekontor, samt utfordringene knyttet til å reise til eksterne lokasjoner, så tegner det seg et bilde av nettverk som blir stadig mer krevende å administrere.

Dette skaper også sårbarheter som øker sannsynligheten for nettverksbrudd. Opengear, en ledende aktør innenfor Network Resilience, har gjennomført en uavhengig studie med 500 respondenter fra IT-bransjen. Mer enn halvparten svarte at de hadde hatt fire eller flere nettverksbrudd i løpet av et år. Nesten en tredjedel hadde også tapt mer enn 10 millioner kroner i løpet av det siste året som følge av nettverksbrudd. Dette er beløp som de fleste ikke har råd til.

Hva er det som fører til nettverksbrudd? Menneskelige feil, cyberangrep og miljøfaktorer spiller inn. En av de viktigste årsakene er imidlertid sårbarheter i nettverkets siste strekk. Nettverkstrafikken i et kontorlokale, avdeling eller ekstern lokasjon går gjennom enkle tilkoblinger og mengden med data avhenger av båndbredden. Denne flaskehalsen kan føre til nettverksbelastning, økt sårbarhet for cyberangrep, og menneskelige feil som igjen kan føre til nettverksbrudd.

Nedetid kan få store konsekvenser for kundeopplevelsen, inntekter og driften som helhet. For å unngå problemet velger mange virksomheter en Out of Band løsning.

In-band og Smart out of band

Før vi går nærmere inn på hvorfor virksomheter tar i bruk out-of-band kan det være greit å begynne med det overordnede. Det er to hovedmåter å administrere et nettverk på: In-band og Out of Band. 

In-band management er når enhetene administreres gjennom protokoller som Telnet eller SSH til en ruter, eller ved bruk av SNMP-baserte verktøy. Data, produksjon og styringstrafikk bruker den samme nettverksruten. Ved et brudd, når man ikke har en alternativ tilgang til nettverket, kan man bli låst ute av kontrollplanet. Dette øker sårbarheten til nettverket, og gjør at man ikke får tilgang til noen enheter.

Out-of-band management med Opengear fungerer ganske enkelt. Det gir deg et alternativ som gjør deg i stand til å koble deg til eksternt utstyr om et nettverksbrudd skulle inntreffe – helt sikkert. Gjennom alternativ tilgang og «Failover to Cellular»  får virksomheter båndbredden som trengs for feilsøking og utbedringer – uten at det går på bekostning av den daglige driften. Det har alltid vært behov for en slik løsning, men med et økende antall eksterne lokasjoner har Out of Band blitt nærmest en nødvendighet for mange virsomheter.

Nettverksplattform fra Opengear

Opengears nettverksplattform (Network Resilience Platform) gir deg always-on og sikker tilgang for konfigurering og implementering av nettverksutstyr, daglig drift og vedlikehold – også når nettverket er nede. Plattformen har Smart OOBTM  konsollservere, og OM-familien av kontrollservere – administrasjonsenheter som kombinerer egenskapene til en smart OOB-konsollserver med fleksibiliteten til NetOps.

Opengears enheter er sentralt orkestrert gjennom programvaren Lighthouse Management. Plasseringen av konsollservere på hver lokasjon skaper et uavhengig kontrollplan som teknikere og ingeniører alltid har tilgang til. Ved å bruke NetOps-verktøy som Docker containere, og Python, kan enhetene også brukes til å automatisere repeterende prosesser og legge til et ekstra lag med intelligens.

Hvilke virksomheter og bransjer har mest behov for Opengear? 

Nesten alle bransjer bruker plattformen fordi den sikrer skalerbar infrastruktur, og er både rask og enkel å implementere. Her er noen eksempler på bransjer som bruker Out of Band Management: 

Retail: Butikker er avhengig av et robust nettverk for nettbutikkene sine. I fysiske utsalgssteder ser man at antallet IoT-enheter øker, herunder håndholdte enheter, sikkerhetskameraer og kassasystemer (POS). I likhet med helsesektoren er det også mange lover og regelverk å forholde seg til. For å redusere kostnadene, og sikre nettverket på tvers av alle lokasjoner, trenger bransjen å være i stand til å identifisere og løse problemer fjernbasert.

Finans: Banker og andre finansinstitusjoner er en annen bransje som er avhengig av et robust nettverk for å kunne etterleve lover og regelverk, og for å møte stadig skiftende kundebehov. Nedetid kan medføre minibanker som er ute av drift, og transaksjoner og handel med verdipapirer som stopper opp. Finansbransjen er også særlig utsatt for cyberangrep. Dette gjør bransjen ekstra sårbar for nettverksbrudd.

Helse: Helsesektoren må etterleve strenge sikkerhets- og personvernkrav på bakgrunn av mengden av pasientdata som samles inn. Disse virksomhetene må tilfredsstille kravene i regelverk som f.eks EUs personvernforordning (GDPR). Konsekvensene av lovbrudd kan være store, og omfatter økonomiske tap så vel som omdømmetap. Disse regulativene stiller som oftest krav til beredskapsplan, innsamling og håndtering av pasientdata, og at kritiske funksjoner ikke forstyrres ved nedetid.

Utdanning: Store campusområder, båndbreddeintensive applikasjoner, og fjernbaserte undervisningsprogrammer setter utdanningssektorens nettverk under press. Det er viktig at utdanningsløpene følges, og at nedetiden holdes på et minimum. Dette krever en sikker og alternativ tilkobling som kan håndtere IoT-systemer og styringsenheter – og en løsning som gir muligheter for kontinuerlig overvåking, konfigurasjon og tilrettelegging.

Virksomheter som bruker Opengears plattform

Alle virksomheter kan ta i bruk Opengears Network Resilience Platform. I dag bruker så mange som 75% av Fortune 500 Opengear. 

Hvilke fordeler får man ved å implementere Opengears smart out of band løsning?

 • Sikker fjernforbindelse til dine nettverksenheter
 • Redusert nedetid
 • Oppfyller sikkerhets- og personvernkrav
 • Reduserer systembrudd
 • Begrenser antall cybertrusler
 • Tar hånd om gjenoppretting
 • Tilrettelegger for nettverk på nye lokasjoner eller konfigurering av eksisterende
 • Oppfyll SLA
 • Unngå reising til lokasjoner
 • Reduserer responstiden
 • Administrer mer med færre ressurser
 • Løser bemanningsproblemer

Out of Band er nettverket for seriøse aktører. Når et nettverksbrudd inntreffer vil du fortsatt kunne opprettholde normal drift. Opengears løsninger egner seg for både Day One, daglig drift og når nettet faller ut. Spørsmålet er hvordan Opengear kan hjelpe deg og virksomheten din? Ta kontakt med oss om du har lyst til lære mer om produktene våre.

Robust, sikker og smart automasjon

Installer, administrer, overvåk og få full oversikt over nettverket – uansett hvor du er – med Opengears Network Resilience Platform.

OM-konsollservere

De nye OM-konsollserverne har en x86 CPU for å drive automatiseringsverktøy, en innebygd TPM 2.0 brikke, og 64G intern flashminne. Ved å kombinere smart Out of Band med NetOps’ fleksibilitet er de i stand til å gi deg en enkel, sikker og pålitelig løsning for Day One – og støtte opp under daglig drift.

ACM7000 Resilience Gateway

Denne lille enheten er perfekt for utplasseringer i kanten av nettverket og i filialer. Den har 4 GB internminne, og et globalt mobilmodem sikrer støtte for «Failover to Cellular». Dette gjør at nettverket ditt alltid er tilgjengelig.

IM7200 Infrastructure Manager

Med Infrastructure Manager kan du koble deg til 48 porter. Perfekt for utplasseringer i datasentre, med doble GbE-tilkoblinger med innebygd fiber SFP, som kommer med innebygd mobiltilkobling og 16 GB intern lagring.

CM8100 Console Server

CM8100 er Opengears aller siste konsollserver for datasentre og bedriftsnettverk, og kommer med både 1GbE og 10GbE. CM8100 gir deg opp til 96 serieporter, ekstra sikkerhet ved hjelp av TPM 2.0, og uavhengig overvåking med dobbel strømforsyning.

Lighthouse Management Software 

Lighthouse Software gir deg tilgang til nettverksenheter via tilkoblede konsollservere på hver lokasjon. Dette er en API-drevet plattform med HTML5-grensesnitt, og gir sikker tilgang til fjerntliggende nettverk – uavhengig av hvordan de er tilkoblet eller hvordan brukere samhandler med systemet. 

Når den implementeres i en distribuert virksomhet av datasentre og kantlokasjoner, fungerer Lighthouse som kontrollsenteret til Network Resilience Platform, uavhengig av produksjonsnettverket.

Ønsker du å lære mer om Opengear og dere løsninger? Les om Out of Band Management og hvilke kostnader du reduserer. 

Be om en demo – out of band management

Fyll inn skjema hvis du ønsker en demo. En av våre eksperter vil kontakte deg på e-post for å avtale tidspunkt for gjennomføring av demo.